అత్తని దెంగుతుంటే మామయ్య చూసి

గత 7 ఏళ్లుగా ఇదే విషయాన్ని మీ మామయ్య నన్ను అడుగుతున్నారు. నాకు నీమీద మనసు వుంది. అలా దేన్గించుకుంటే నా అల్లుడు తోనే దేన్గించుకోవాలని నా కోరిక. అందుకే నువ్వు పెద్ద వాడివి అయ్యేవరకూ ఆగి మొన్న ఈ మధ్యనే చెప్పెను మీ మామయ్య తో.. నేను మరో మగాడితో దేన్గించుకోవడానికి సిద్దంగా వున్నాననీ, మనం అనుకున్నట్లుగా ఆ పలుచని ఎర్ర చీర అవీ తెచ్చి పెట్టండి అని .. కానీ నేను పడుకోబోయే మగాడిని మాత్రం నేనే ఏర్పాటు చేసుకుంటాను. నేను ఏర్పాటు చేసుకున్న మగాడితో దేన్గించుకోవడానికి మీరు అడ్డు చెప్పకూడదు అని.
అందుకు మీ మామయ్య ఒప్పుకున్నాడు.. ఇదిగో ఇప్పుడు నేను మీ మామయ్య కోరుకున్న విధంగా ఆయన కలలు తీర్చడానికి నీ పక్కన వున్నాను మామది.. మా ఆవిడ నవ్వుతూ.. తన అల్లుడు తో..
వావ్.. మీ ఇద్దరిదీ అన్యున్యదాపత్యమే అత్త అంటూ మా అల్లుడు వాళ్ళ అత్తతో కబుర్లు చెపుతున్నాడు. నాకేమో వీళ్ళిద్దరూ ఎంత తొందరగా దెంగుడు పనిలో దిగుతారా చూద్దామని మాహా ఆత్రంగా వుంది. ఓ పక్క వాళ్ళిద్దరూ కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నా.. నా అల్లుడు మాత్రం కళ్ళతోనే వాళ్ళ అత్త ఒంటిమీది బట్టలు ఒలిచేస్తూ కళ్ళతోనే నా పెళ్ళాంని దేన్గేస్తున్నాడు. 20ఏళ్ళ అల్లుడు అలా చొంగలు కార్చుకుంటూ తనని చూస్తుంటే తన అందానికి తానూ గర్వ పడుతూనే నా పెళ్ళాం మరింత ఫ్రీగా సర్దుకుంటూ మరింత ఫ్రీగా తన అందాలని అల్లుడుకి చూపిస్తూ మా అల్లుడు ని రెచ్చగొట్ట సాగింది.
మరో మగాడు పిచ్చెక్కిపోయి తన అందాలని అలా సొల్లు కార్చుకుంటూ చూస్తుంటే ..ఎ ఆడడానికి మాత్రం గర్వంగా వుండదు? అందునా అలా చూస్తున్నది తన అల్లుడు ఐతే ఆ ఆడదాని మానసిక పరిస్థితి ఎలా వుంటుంది? ఇప్పుడు నా పెళ్ళాం పరిస్తితి కూడా అలానే వుంది. అదీ కాకుండా ఇప్పుడు ఆ అల్లుడు అత్తఇద్దరి మధ్య ఓ రకమైన sexual టెన్షన్ .. నేను నిన్నుదెంగడానికి సిద్డంగావున్నాను మామట్లు అల్లుడు అత్తని చూస్తుంటే .. నేను నీతో దేన్గించుకోవడానికి సిద్దంగా వున్నాను మామట్లుగా నా పెళ్ళాం కూడా తన అందాలని నాఅల్లుడు ముందు ప్రదర్శిస్తూ కొడుకుతో మాట్లాడుతున్నది.
ఎంతకీ వాళ్ళిద్దరూ పనిలో పడకపోవడంతో నాకు చీకాకుగా అనిపించి.. ఏదో ఒకటి చెయ్యాలని అనుకుంటూ.. నేను నా పెళ్ళాంవైపు తిరిగి .. మనందరికీ కాఫీనో, టీనో ., తెవోచ్చుగదా అని అన్నాను. మా ఆవిడ కాఫీలు చెయ్యడానికి ఒంటగాదిలోకి వెళ్ళింది. ఆమె వెనకాలే నేను లేచి ఒంటగదిలోకి వెళ్ళెను. నా పెళ్ళాం టీ తెయారు చేసి 3 కప్పులో టీ పొయ్యడానికి సర్డుతున్నది. నేను వెళ్లి నా పెళ్ళాంని వెనకనించీ చుట్టేసుకుంటూ .. ఏంటి ఆలస్యం.. ఇలా మీరిద్దరూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ కూర్చుంటే ఎలా? నేను లేనప్పుడు బాగానే దేన్గుకున్నారు కదా? ఏంటి ఇబ్బంది అని అడిగేప్పటికి..
మీ ఎదురుగా చెయ్యడానికి వాడు మొహమాట పడుతున్నాడు. నేను వాడిని సిద్దం చేస్తాను గదా. ఒక్క పదినిమిషాలు సహనం పట్టలేరా అనేప్పటికి నాకు మనసు కుదుట పడింది. అప్పటికే నాలుంగీలో నిక్కి నిగిడిపోతున్ననా మొడ్డ మీద మా ఆవిడ తన చెయ్య వేసి పిసుకుతూ .. ఈరోజు మీ మొడ్డగాడి కోరిక తీరుతుంది లెండి .. వెళ్లి ముందుగదిలో కూర్చోండి అని నాకు ధైర్యం చెప్పడంతో నా టీ కప్పుని అందుకుని హుషారుగా ముందుగదిలోకొచ్చి మా అల్లుడు ఎదురుగా చైర్లో కూర్చున్నాను.
ఇంతలో నా వెనకాలే తన టీ కప్పుతో పాటు అల్లుడు కి కూడా టీ పట్టుకొచ్చింది నా పెళ్ళాం. అలా ఒస్తూనే అల్లుడుకి టీ అందించి నావైపు ఓ చూపు విసిరి వెళ్లి సోఫాలో అల్లుడు పక్కన కూర్చున్నది. అలా నా పెళ్ళాం దేన్గిన్చుకోవదానికని అల్లుడు పక్కన కూర్చోవడం చూస్తుంటే .. లుంగీలో నా మోడ్డగాడు ఏదో తెలియని ఆనందంతో ఎగిరెగిరి గంతులేయ్యసాగేడు.
నా అల్లుడు ఖాలీయిపోయిన తన టీ కప్పుని కింద పెట్టడానికని ముందుకు ఒంగుతూ సపోర్ట్ కోసమని తన ఎడమ చెయ్యని పక్కన వేస్తున్నట్లుగా వాళ్ళ అత్త తొడమీద వేసేడు. ఆ వెయ్యడం కూడా వాళ్ళ అత్త తొడకి చాలా.. చాలా.. పైకి అంటే .. వాడి చేతివేళ్ళని మరికొంచెం పైకి తోస్తే వాళ్ళ అత్త పూదిమ్మకి తగిలెంత పైకి వేసి వాళ్ళ అత్త తోడని పిసుకుతూ వాడి టీ కప్పుని వాళ్ళు కూర్చున్న సోఫా పక్కగా పెట్టేడు.
అలా హటార్తుగా తను ఊహించని విధంగా తన అల్లుడు తన పూకుకి తగిలెంత దగ్గరగా తన తొడలమీద చేయ్యవేసి పిసికేస్తూ తన తోడని నలిపెస్తుండడంతో ఒక్క క్షణంపాటు నా పెళ్ళాం బిత్తరపోయింది. అంతలోనే మా ఆవిడ తేరుకుంటూ.. తన అల్లుడు చేతిమీద తన చెయ్య వేసి వాడి చెయ్యని తన పూదిమ్మకి తగిలేలా ఒత్తుకుంటుంటే.. నా అల్లుడు వాళ్ళ అత్త కళ్ళలోకి చూస్తూ ఈరోజు నువ్వు చాలా అందంగా వున్నావు అంటూ వాళ్ళ అత్తని పొగుడుతుంటే.. నా పెళ్ళాం బాగా సిగ్గు పడింది.

అలా హటార్తుగా తను ఊహించని విధంగా తన అల్లుడు తన పూకుకి తగిలెంత దగ్గరగా తన తొడలమీద చేయ్యవేసి పిసికేస్తూ తన తోడని నలిపెస్తుండడంతో ఒక్క క్షణంపాటు నా పెళ్ళాం బిత్తరపోయింది. అంతలోనే మా ఆవిడ తేరుకుంటూ.. తన అల్లుడు చేతిమీద తన చెయ్య వేసి వాడి చెయ్యని తన పూదిమ్మకి తగిలేలా ఒత్తుకుంటుంటే.. నా అల్లుడు వాళ్ళ అత్త కళ్ళలోకి చూస్తూ ఈరోజు నువ్వు చాలా అందంగా వున్నావు అంటూ వాళ్ళ అత్తని పొగుడుతుంటే.. నా పెళ్ళాం బాగా సిగ్గు పడింది.
నా అల్లుడు వాళ్ళ అత్త కి మరింత దగ్గరగా జరుగుతూ వాడి ఎడమ చెయ్యని వాళ్ళ అత్త వీపు మీద వేసి వాడి కుడి చెయ్యని వాళ్ళ అత్త తొడమీద మీదకీ, వాళ్ళ అత్త పూదిమ్మమీదకీ జరుపుతూ .., ఓ చేత్తో వాళ్ళ అత్త వీపు మరో చేత్తో వాళ్ళ అత్త పొత్తికడుపు ప్రాతం నిమురుతూ .. నేను అబద్దం చెప్పడంలేదు అన్నాడు. మా ఆవిడ మౌనంగా సిగ్గుపడింది. వాలిద్దరూ కొద్దిసేపు మౌనంగా గడిపేరు. వాళ్ళిద్దరూ ఐతే మౌనంగా వున్నారేకానీ.., నా అల్లుడు చేతులుమాత్రం వాళ్ళ అత్త తోడలనీ వీపునీ నిమురుతూనే వున్నాయి. అలా ఎవరన్నావీపు నిమిరితే నా పెళ్ళాంకి బాగా మూడ్ ఒస్తుంది. తెలిసి చెసేడో, తెలియక చెసేడో కానీ అల్లుడు చేర్యలకి కారణంగా వాళ్ళ అత్తలో కోరిక రాజుకుని మళ్ళీ వాళ్ళ అత్త మూడ్ లోకి ఒచ్చింది.
నా అల్లుడు వాడి ఎడమ చేతిని అలా అలా కదిలిస్తూ వాడి చేతిని నిమ్మడిగా వాళ్ళ అత్త జాకెట్ కీ నడుము కట్టుకీ మధ్య నగ్నంగా వున్నానడుముఓంపులో ఆపి నగ్నంగా మెత్తగా చేతికి తగులుతున్నమెత్తని వాళ్ళ అత్త ఒంటి స్పర్శని అనుభవిస్తూ అక్కడ సుతారంగా తడుముతూ నిమురుతూ .. నిమ్మది గా..వాళ్ళ అత్తతో ఈ రాత్రంతా నీతో జాగారం చెయ్యాలని వుంది తెలుసా అత్త అంటూ వాడు ముందుకు వాలి వాళ్ళ అత్త బుగ్గమీద ముద్దు పెట్టేడు.
వాళ్ళ అత్త ఎటువంటి response ఇవ్వకుండా కళ్ళు మూసుకున్నది. దానితో వాడు ధైర్యం పుంజుకుంటూ వాళ్ళ అత్తకి మరింత దగ్గరగా జరుగుతూ వాళ్ళ అత్త ముఖాన్నిముద్దులతో ముచేత్తసాగేడు. అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా నా పెళ్ళాం తన చేతులని అల్లుడు తొడలమీద వేసింది. దానితో నా అల్లుడు వాళ్ళ అత్త పెదాలమీద వాడి పెదాలు చేర్చిఒత్తిపెట్టి ఒక్క అరక్షణంపాటు వాళ్ళ అత్త పెదాలని ముద్దాడేడు. అప్రయత్నంగా నా పెళ్ళాం చేతులు అల్లుడుని పెనవేసుకున్నాయి.
అంతే పెనుగాలిలా నా అల్లుడు వాళ్ళ అత్తని చుట్టేసుకుంటూ ఈమారు మరింత బలంగా వాళ్ళ అత్త పెదాలని తన పెదాలతో ముడివేసి ఓ సుదీర్ఘమైన ముద్దు పెట్టేడు. నా పెళ్ళాం కూడా అల్లుడుని అల్లుకుపోతూ వాడి ముద్దుకు ప్రతిగా తన పెదవులని ముడివేసి వాడికి సహకరించాసాగింది. అంతే .. వాల్లిద్దరిమధ్య గాలికూడా చొరబదలేనంతగా ఒకళ్ళ కౌగిలిలో ఒకళ్ళని కసిగా నలిపెసుకుంటూ ఇద్దరూ గాఢమైన ముద్దులతో ఒకళ్లలోని వేడిని వేరోకళ్ళు ప్రేరేపించుకుంటూ కసేక్కిపోసాగేరు.
వాడి నాలుక వాళ్ళ అత్త పెదవులని విడదీసుకుంటూ ఆమె నోట్లోకి చొరబడింది. వాడితో పోటీ పడుతూ నా పెళ్ళాం కూడా తన నాలుకని అల్లుడున నోట్లోకి తోసింది. ఇద్దరూ ఒకళ్ళ ఎంగిలిని ఒకళ్ళు జుర్రుకుంటూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు కసి కసిగా నలిపెసుకోసాగేరు.
పక్కనే కూర్చుని ఇదంతా చూస్తున్న నాలుంగీలో మొడ్డ నిగిడిపోయి relief కోసం అల్లాదిపోసాగింది. కానీ నిగిడిపోయిన నామొడ్డగాడిని వెచ్చని తన తడి పూకుమడతల్లో దిగేసుకుని రాపాడించి బుజ్జగించి కరిగించి సుఖపెట్టే నా పెళ్ళాం ఇప్పుడు అదేగదిలో నాకళ్ళ ఎదురుగానే నా అల్లుడు బిగికౌగిలిలో నలిగిపోతున్నది.
ఇది చూడాలనేగా గత 7సంవత్సరాలుగా నా పెళ్ళాంని సతాయించి మరీ ఒప్పించింది? ఇప్పుడు చేసేదేముంది? నిగిడిపోయిన నామొడ్డగాడిని లుంగీపైనించీ నలుపుకుంటూ.. నా అల్లుడు చేతుల్లో నలిగిపోతున్న నా పెళ్ళాం వైపు ద్రుష్టి సారించెను.
ఎప్పుడూ పైట పిన్నులో బంధించబడివుండే నా పెళ్ళాం పైట ఈరోజు అడ్డు లేకపోవడంతో ఆమె భుజాలమీదనించీ కిందకి జారిపోయి 36C కప్ సళ్ళని జాకెట్ లోనించీ మరింత ప్రస్ఫుటంగా బయటకి పొడుచుకొచ్చికనిపిచేలా చేసింది. నా పెళ్ళాంకూడా ఇప్పుడు కోరికతో వుద్రేకపడిపోతున్నాది అనడానికి సాక్ష్యంగా నా పెళ్ళాం సళ్ళు బిరుసేక్కిపోయి ఆమె చనుముచికలు నిక్కి నిలుచుని జాకెట్ కిందనించీ పొడుచుకుని బయటకి లేచి నిలబడి కనబడుతున్నాయి.
ఆడదాని పెదవులని సొంతం చేసుకున్నాక మగాడు పొందగోరేవి ఆమె సళ్ళు గనక ఇప్పుడు నా అల్లుడు చేతులు వాళ్ళ అత్త ఒళ్ళంతా తడిమేస్తూ నలిపేస్తూ అలా అలా పైకి జరుగుతూ వాళ్ళ అత్త సళ్ళు మీద ఆగేయి. వాడిలోని కోరికల తీవ్రతనీ కసినీ తెలియచేసేలా వాడు వాళ్ళ అత్త సళ్ళని కుదుళ్ళనించీ ఒడిసిపట్టి బలంగా వాళ్ళ అత్త రెండు సళ్ళునీ పిసికేప్పటికి.. స్స్స్.. ఆహ్హ.. హ్హా.. కన్నా.. అని వాళ్ళ అత్త మత్తుగా మూలుగుతూ, మరింత బలంగా అల్లుడు ని అల్లుకుపోయింది నా పెళ్ళాం.
నా అల్లుడు,నా పెళ్ళాంని వాల్చేసాడో లేక మా ఆవిడే “నేను ఇక పూర్తిగా నీ సొంతం .. నువ్వేమిచేసుకున్నా నేను సిద్దమే” అని అల్లుడుకి తెలియచేప్పడానికని చేసిందో కానీ.. ఇందాకలా హద్దులు లేని పైట జారిపోయినట్లుగా ఇప్పుడు మా ఆవిడ కూడా హద్దులు దాటి అల్లుడు పొందుకోసం సిద్దమైపోతూ సోఫాలో వెనక్కి వాలిపోయింది.
సరిగ్గా అలంటి అవకాశం కోసమే ఎదురు చూస్తున్న నా అల్లుడు.. వెనక్కి వాలిపోతున్న వాళ్ళ అత్త మీద నిలువునా వాలిపోతూ వాళ్ళ అత్త శరీరాన్ని ఆక్రమించేసుకుంటూ, రెండుచేతులా వాళ్ళ అత్త సళ్ళని కసిగా నలిపేస్తూ వాళ్ళ అత్త పెదాలని తన పెదాలతో ముడేసి ఘాటైన ముద్దులు పెట్టేస్తూ వాళ్ళ అత్త రెండు తోడలమధ్య చోటు చేసుకుంటూ .. తన కాళ్ళతో వాళ్ళ అత్త తోడలని విడదీస్తూ నిగిడిన వాడి మోడ్దని వాళ్ళఅత్త చీరమీదనించీ వాళ్ళఅత్త పూదిమ్మకి ఒత్తిపెట్టి రుద్దేస్తూ చీరమీదనించీ వాళ్ళ అత్త పూకుని దేన్గేస్తూనట్లుగా నడుముని కదిలిస్తూ తన మోడ్డతో వాళ్ళ అత్త పూదిమ్మని ఒత్తిపెట్టి రుద్దేస్తూ ఒకళ్ళ నోటిలోకి ఒకళ్ళ నాలుకాలని చొప్పించేసుకుని ఒకళ్ళ ఎంగిలిని ఒకళ్ళు జుర్రెసుకుంటూ కైపెక్కిపోతూ ఆకలిగొన్నసింహాల్లా ఒకళ్ళచేతుల్లో ఒకళ్ళు నలిగిపోసాగేరు.
అలా ఓ 20 నిమిషాలసేపు ఇద్దరూ పరిసరాల్నిమర్చిపోయి ఒకళ్ళకౌగిలిలో ఒకళ్ళని కసిగా నలిపెసుకుంటూ వేడెక్కిపోయిన వాళ్ళ శరీరాల తపనల దాహాన్ని తీర్చుకోవడానికి అల్లడిపోసాగేరు. నా పెళ్ళాం ముంగురులు చేదిరిపోఎయి నా అల్లుడు మదమెక్కిన దున్నపోతులా అత్తని కుమ్మేస్తున్నాడు.
నా కలలని నిజం చేసేలా నా పెళ్ళాం కన్నా నా అల్లుడు కిందే నలిగిపోతూ వేడెక్కిపోతూ అల్లుడు కి ఎంగిలి ముద్దులు పెడుతూ తన సళ్ళని కసిగా నలిపించేసుకుంటూ నా కళ్ళెదురుగానే సోఫాలో పరిసరాల్నిమర్చిపోయి పూకుని ఎగరేసి మరీ అల్లుడు మోడ్డని తన పూకుదిమ్మ్లోకి ఒత్తుకోవడం చూస్తూ నన్నునేను control చేసుకోలేక చివ్వు .. చివ్వు .. చివ్వున .. వెచ్చని చిక్కని వీర్యాన్నినా లుంగీలో కార్చేసుకున్నాను. ఆ కామపు మత్తులోనించీ తేరుకోవడానికి నాకు మరో రెండు నిమిషాలు పట్టింది.
నేను మత్తులోనించీ తెరుకునేప్పటికి .. నా అల్లుడు వాళ్ళ అత్త నడుం చుట్టూ వేసిన చేతిని వాళ్ళ అత్త ఎడమ సన్ను మీదకి జరుపుతూ .. కుదుళ్ళ దగ్గరనించీ వాళ్ళ అత్త సల్లని బలం గా ఒడిసిపట్టి పిసికేప్పటికి .. .. స్స్..స్స్..స్స్.. …ఆహ్..హా.. హబ్బా … నిమ్మాది .. అంటూ మా ఆవిడ అల్లుడు దగ్గరగా జరుగుతూ అల్లుడు కౌగిలిలో ఓడిగిపోతుంటే .. నా అల్లుడు చొరవగా వాళ్ళ అత్త ముఖాన్ని వాడి ముఖం వైపు తిప్పుకుంటూ వాళ్ళ అత్త పెదాలని వాడి పెదాలతో ముడేసి .. వాళ్ళ అత్తని వాడి కౌగిలోకి అదిమేసుకుంటూ వాళ్ళ అత్త కాళ్ళమీద వాడి కుడికాలు వేసి వాళ్ళ అత్త కాళ్ళని విడదీస్తూ … వాళ్ళ అత్త నోట్లోకి తన నాలుక తోసి .. ఈసారి చొరవగా వాళ్ళ అత్త గుండెల మీదనించీ ఆవిడ చీరపైటలాగేసి .. ఒక్కొక్కటిగా వాళ్ళ అత్త జాకెట్ గుండీలు విప్పేసి .. వాళ్ళ అత్త వొంటిమీది బ్రాని పైకి జరిపేస్తూ .. ఆ సరికే కోరికల వేడితో పొంగిపోయి .. ఉబ్బిపోయి బలమైన చేతి పిసుకుళ్ల కోసం అల్లాడిపోతున్న వాళ్ళ అత్త సళ్ళు స్వేచ్చగాఊపిరి పీల్చుకుంటూ జలపాతంలా మున్డుకురికేప్పటికి .. మా అల్లుడు ఆబగా వాడి ముఖాన్ని వాళ్ళ అత్త సళ్ళు మీద వేసి రుద్దేసుకుంటూ వాళ్ళ అత్తకుడి సన్నుని తన నోటినిండా కూరేసుకుని చీకడం మొదలెట్టేప్పటికి .
ఆఅహ్హ్హ … స్స్..స్స్ .. మ్మ్మ్మ్.. ఆఅహ్హ్హ్హ .. కన్నా.. అని మత్తుగా మూలుగుతూ నా పెళ్ళాం తన రెండు చేతులా నా అల్లుడు తలని తన గుండెలకి అదిమేసుకున్తుంటే .,, వాడి చేతులు వాళ్ళ అత్త పొట్టని నిమురుతూ .. అలాఅలా ఆమె బొడ్డులోతులని కొలిచి . ఇంకొంచెం కిందకి జారి చీర కుచ్చిల్లని ఒడిసిపట్టి లాగేసి .. లంగాలోనించీ వాడి చేతిని వాళ్ళ అత్త పోత్తిల్లలోకి జరపడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే.. వాళ్ళ అత్త చొరవగా వాడి చేతిని తన లంగాలోకి తోసి ఆ సరికే కోరికల తడి వరదల్లో తడిసిపోయి చేరువైపోయిన తన పూరేమ్మల్లోకి దారి చూపెట్టేప్పటికి ఆఅహ్హ్హ … స్స్..స్స్ .. మ్మ్మ్మ్.. ఆఅహ్హ్హ్హ .. కన్నా.. అని మత్తుగా మూలుగుతూ నా పెళ్ళాం తన రెండు చేతులా నా అల్లుడు తలని తన గుండెలకి అదిమేసుకున్తుంటే .,, వాడి చేతులు వాళ్ళ అత్త పొట్టని నిమురుతూ .. అలాఅలా ఆమె బొడ్డులోతులని కొలిచి . ఇంకొంచెం కిందకి జారి చీర కుచ్చిల్లని ఒడిసిపట్టి లాగేసి .. లంగాలోనించీ వాడి చేతిని వాళ్ళ అత్త పోత్తిల్లలోకి జరపడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే.. వాళ్ళ అత్త చొరవగా వాడి చేతిని తన లంగాలోకి తోసి ఆ సరికే కోరికల తడి వరదల్లో తడిసిపోయి చేరువైపోయిన తన పూరేమ్మల్లోకి దారి చూపెట్టేప్పటికి..
నా అల్లుడు వాళ్ళ అత్త తడి పూరేమ్మలని గుప్పిట ఒడిసిపట్టి బలంగా పిసికేప్పటికి … ఆఅహ్హ్హ … స్స్..స్స్.. ఆఅహ్హ .. కన్నా.. అంటూ నా పెళ్ళాం తన రెండుతోడలనీ దగ్గరకి ఒత్తిపెట్టి వాడి చేతిని కదలనివ్వకుండా తన పూరేమ్మల్లో అదిమిపెట్టి .. అప్పటికే కోరికల భారంతో తపించిపోతున్న ఆమె శరీరం.. ఆపాటి సుఖానికే తట్టుకోలేక ఓ చిన్నపాటి భావప్రాప్తికి లోనౌతూ.. ఒళ్ళంతా జలదరిస్తుండగా .. హబ్బా …. అంటూ వాడిని పెనవేసుకుపోయి వాడి నోటిలోనించీ ఎంగిలి జుర్రెసుకుంటూ వివసురాలైపోతూ తన ఆడతనాన్నిపూర్తిగా అల్లుడు పరంచేసేందుకు సిద్దపడిపోతూ అల్లుడు చేతిని పైకి లాగి తన లంగా బొందు ముడి అందించింది.
నా పెళ్ళాం ఎదురుగా కూర్చుని ఇదంతా చూస్తూ వేరేక్కిపోతున్ననేను, ఆసరికే ఒకసారి కార్చేసుకున్న నేను మళ్ళీ నిగిడిపోయి గట్టిపడిపోయిన నా మొడ్డని .. నా లుంగీ చేరగులు పక్కకి తప్పించి నా మొడ్డని గుప్పిట పట్టి ఊపుకుంటూ . ఆహా .. ఒక్కసారి ఆడది కోరికలవేడిలో వేరేక్కిపోవాలే గానీ .. సొంత మొగుడు పక్కనే వుండి తనని చూస్తున్నాడన్న ఆలోచన కూడా లేకుండా ఎంతలా అల్లుడు పొందుకోసం అంగలాఋస్తున్నాది నా పెళ్ళాం అనుకోకుండా వుండలేకపోఎను.
ఇంతలో నా అల్లుడు వాళ్ళ అత్త లంగా ముడి లాగేసి రెండుచేతులా వాళ్ళ అత్త చీరని లో లంగాతో సహా లాగుతుంటే.. నా పెళ్ళాం నడుమెత్తి తనని పూర్తిగా నగ్నంగా చెయ్యడానికి తన అల్లుడుకి సహకరిస్తుంటే .. ఇంకా నేను ఆపుకోలేక జోరు జోరుగా నా మొడ్డని గిలకోట్టేసుకున్తుంటే .. నా పెళ్ళాం నా కళ్ళలోకి చూస్తూ .. నీ కోరిక తీరుతున్నదా .. అని అడిగేప్పటికి .. స్స్..స్స్.. ఆఆ… స్స్.. స్స్ … ఆఅహ్హ .. అంటూ మరో సారి చివ్వు .. చివ్వున.. వెచ్చని నా వీర్యాన్ని గాల్లోకి పిచికారీ చేసేసెను .. అది ఎగురుకుంటూ వెళ్లి మా ఆవిడ పొట్ట మీద పడింది ..
అప్పటివరకూ ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు దెంగుకోవడానికి తహ తహలాడిపోయిన మా ఆవిడా మా అల్లుడు.. వాళ్ళ దెంగుడు సంగతి మర్చిపోయి నన్నే చూడసాగేరు చిలిపిగా.. ఇంతలో నా అల్లుడు అంతలా మోడొచ్చిన్దా మామయ్య అని అడిగేడు అల్లరిగా..
రేపు ప్రోద్దున్న నీకు పెళ్ళై.. నీ పెళ్ళాం కూడా ఇలా నువ్వు చూస్తుండగా మరో మగాడి పక్కలో పడుకుని పచ్చిగా దెంగించుకోవడానికి సిద్దపడిపోతుంటే అప్పుడు నీకు అర్థమౌతుంది అలా పెళ్ళాం మరోడి పక్కలో పడుకుంటే చూస్తూ కలిగే ఆనందం అన్నాను నేను..
అప్పటికి నాలో కోరిక కొంత వరకూ చల్లారడమ్తో.., నేను లేచి లుంగీ సర్దుకుంటూ .. పైన జాకెట్ , బ్రా తప్పమిగితా అంతా నంగ్నం గా అయిపోయిన నా పెళ్ళాంని చూస్తూ .. ఇక్కడ ఈ సోఫాలో ఒద్దు. పదండి బెడ్రూం లోకి పోదాం అనేప్పటికి ..
మా అల్లుడు వాళ్ళ అత్తని తన రెండుచేతులా ఎత్తుకుని మోసుకుంటూ మా పడకగదివైపు అడుగులువేస్తూ.. అలా గాల్లో ఉండగానే మళ్ళీ వాళ్ళ అత్త పెదాలమీద ముద్దు పెడుతూ నిమ్మదిగా వాళ్ళ అత్తని మంచంమీద దింపి ఆమె పెదవులు ఓడిలిపెట్టకుండానే గబా గబా తన లుంగీ విప్పేసుకుని నిలువునా వాడి అత్తమీద వాలిపోతూ నగ్నశరీరాన్ని ఆక్రమించుకోవడం మొదలెట్టేడు..
విశాలమైన నున్నని అల్లుడు చాతీ బలిష్టమైన కండలు తిరిగిన అల్లుడు శరీరం చూస్తూ మా ఆవిడ వెర్రెక్కిపోతూ .. ఆసరికే అల్లుడు మగతనం బలుపేమిటో తెలిసిన మా ఆవిడ నేను చూస్తుండగా నన్ను వేర్రేక్కించాలని నా పెళ్ళాం ఆత్రంగా అల్లుడు మగతనాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకుని .. సుమారుగా 10అంగుళాల పొడవున మణికట్టు అంత మందాన బుట్టలోంచి తీసిన కోడె నాగులా బుసలు కొడుతున్న వాడి మొడ్డని తన ముఖమీదకి తెచ్చుకుని తమకం తో కళ్ళుమూసుకుని తన బుగ్గలకి రాసుకుంటూ.. వాడి మగతనాన్నిముద్దుచేస్తుంటే.. నేను మాత్రం నా అల్లుడు మొడ్డ సైజు చూసి బిత్తర పోయేను.
అంతకు ముందు నా అల్లుడు మొడ్డ మా ఆవిడ పూకులో కదులుతూ మా ఆవిడని దెంగుతుండగా చూసేను కానీ.. వాడి మొడ్డ అనల లావు.. అంట బలుపు వున్నదని నాకు తెలియదు..
నా మొడ్డ ఫుల్ గా నిగిడితే సుమారు 7 అంగుళాలు మాత్రమె వుంటుంది కానీ నా అల్లుడు మొడ్డ .. అమ్మో మగాడినైన నాకే అసూయ కలిగేంత పెద్దగా వుంది వాడి మగసిరి..!! అందుకేనేమో మరి నా పెళ్ళాంకి అల్లుడు మొడ్డతో దేన్గించుకోవడానికి అంత ఆరాటపడిపోతున్నది అని అనుకోకుండా వుండలేకపోయేను.
మొట్టమొదటిసారిగా ఎందుకో నాకు భయమేసింది. అంతలావు అంత పొడవున్న నా అల్లుడు మొడ్డ దెంగుడు రుచిమరిగిన నా పెళ్ళాం ఇంక నామొడ్డతొ తన పూకుని దెంగించు కుంటుందా ?? ఇకమీదట నన్ను తనని దేంగ నిస్తున్దా..? అని.. అయినా ఇంతదూరం ఒచ్చేక వాళ్ళిద్దరినీ ఎవ్వరూ ఆపలేరు. అందువల్ల చేసేదేమీ లేక వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఎలా ఎంత కసిగా దేన్గుకుంటారో అని ఆత్రంగా వాళ్ళకేసి చూస్తున్నాను.
నా అల్లుడుకి మాత్రం వాళ్ళ అత్తని దెంగాలని తెగ ఆరాటపడిపోతున్నాడు. ఓ పక్క వాళ్ళఅత్త వాడి మగతనాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకుని నిమురుతూ.. పాముతూ.. నిగిడివున్నవాడి మగతనమే తన ప్రపంచం మామట్లు వాడి మోడ్డతో ఆడుకుంటుంటే… వాడు మాత్రం వాళ్ళ అత్త ఒంటిమీద మిగిలివున్న జాకెట్ ని బ్రాని తీసేసి పూర్తిగా వాళ్ళ అత్తని నగ్నంగా చేసేసి .. వాళ్ళ అత్తని మంచం మీద వాలుస్తూ తానూ కూడా వాళ్ళ అత్తతోపాటూ పక్కమీద వాలిపోతూ వాళ్ళ అత్తని తనవైపు తిప్పుకుంటూ బలంగా కౌగాలించుకుంటూ ఆమె సల్లని మార్చి మార్చి నలిపేస్తూ వాళ్ళ అత్తని మరింతగా తన కౌగిలిలోకి పొదువుకుంటూ ఒక చేత్తో వాళ్ళ అత్త కుడి తోడని ఎత్తిపెట్టి తన నడుమీద వేసుకుంటూ తన రెండు చేతుల్నీ వాళ్ళ అత్త పిర్రలమీద వేసి వాళ్ళ అత్త నడుముని తన నడుములోకి అదుముకునేప్పటికి నా పెళ్ళాం పూరేమ్మలు పువ్వులా విచ్చుకున్నాయి. అలా విచ్చుకున్న పూరేమ్మల్లో తడి తీగలు తీగలుగా సాగుతూ నా పెళ్ళాం ఎంతకోరికతోవుందో నాకు తెలియచేస్తూ నా కళ్ళకి విందులు

ఓ పక్క అల్లుడు వాళ్ళ అత్త రెండు పిర్రలమీద చేతులేసి వాళ్ళ అత్త నడుముని తనలోకంటా అడుముకునేప్పటికి గాడిద మోడ్డలా ఇంతబారున్న నా అల్లుడు మొడ్డ నిక్కి నిగుడుతూ వాళ్ళ అత్త పూరేమ్మల్లోకి ఒత్తుకుంది.. దానితో మా ఆవిడ ఒళ్ళు జలదరిస్తుండగా

.. స్స్ .. ఆహ్ ..కన్నా.. అంటూ తాపంతో మత్తుగా మూలుగుతూ తన అల్లుడు బిగికౌగిలిలో మరింతగా ఓదిగిపోసాగింది.
నిగిడిన నా అల్లుడు మొడ్డ నా పెళ్ళాం పూకుమడతల్లోకి దిగబడే దృశ్యాన్నిమరింత దగ్గరగా చూడాలని అప్పటివరకూ మంచం దగ్గర కూర్చున్న నేను లేచి ఆ మంచం మీద వాళ్ళ కాళ్ళ దగ్గరగా సర్దుకుంటూ కోరికతో రసాలూరి తడిసిపోయిన నా పెళ్ళాం పూకునీ .. కోదేతాచులా బుసలుకోడుతున్న నా అల్లుడు మోడ్దని రెప్పవేయ్యడం కూడా మర్చిపోయి చూస్తుండగానే .. నా అల్లుడు తన నడుముని ముందుకు గూటిస్తూ వాళ్ళ అత్త నడుముని మరింతగా తనలోకంటా అదుముకునేప్పటికి నిగిడిన వాడి మొడ్డ వాళ్ళ అత్త పూపాయాల్లో గుచ్సుకునేప్పటికి .. స్స్ ..స్స్ .. ఆహ్హ్హ .. అని నా పెళ్ళాం మత్తుగా మూలుగుతూ వాళ్ళ కాళ్ళ మధ్యనే నేనుండి చూస్తున్నన్నన్న స్ప్రుహకూడా లేకుండా .. నా అల్లుడు మోడ్డే తన సర్వస్వం మామట్లు అల్లుడు ని మరింతగా అల్లుకుపోతూ వాల్లిదరిమధ్య తన చేయ్యపెట్టి ఆ చేత్తో అల్లుడు మోడ్దని పట్టుకుని విచ్చుకున్న తన పూరెమ్మల పెదవుల్లోనించీ.. తన పూకు కన్నంలోకి వాడి మొడ్డ బుదిపేని దోపుకుంది (అలా నా పెళ్ళాం ఎప్పుడూ నామోడ్డని తనచేత్తో పట్టుకుని తన పూరేమ్మల్లో గుచ్చిపెట్టుకున్నది లేదు)
తడితేరిన పూకు మడతల్లో మెత్తగా తన మొడ్డ బుడిపే ఒత్తుకుంటూ ఉండడంతో .. నా అల్లుడు తన నడుముని ముందుకి గూటిస్తూ వాళ్ళ అత్తని మరింతగా తనలోకంటా అదిమేసుకునేప్పటికి వాళ్ళ అత్త మానాన్ని రెండుగా ఛీలుస్తూ కస్సున నా అల్లుడు మొడ్డ బుడిపే తీగలు తీగలుగా సాగుతున్న వాళ్ళ అత్త యోనిరసాల తడిలో జారుతూ, వాళ్ళమ్మ యోనిద్వారాన్ని అన్చులవరకూ సాగదీస్తూ పదునుతేలిన భూమిలోకి పలుగు దిగబడినట్లుగా మెత్తగా కస్సున నా అల్లుడు మొడ్డ బుడిపె వాళ్ళ అత్త యోనిద్వారాన్ని చీల్చుకుంటూ వాళ్ళ అత్త పూకులోతుల్లోకి దిగబడ్డాడు.
రబ్బర్ బ్యాండ్ లా తన యోనిద్వారాన్ని సాగదీస్తూ తన యోనిమడతల్లోకి జారిపోవడానికి తన కన్నా అల్లుడు మొడ్డ చేస్తున్న ప్రయత్నంవల్ల కలుగుతున్న నొప్పికి.. నా పెళ్ళాం .. ఆహ్హ్హ .. హబ్బా … ఆఅహ్హ్హ .. అంటూ అల్లుడు కోగిలిలో గిన్జుకుంటూ నా పెళ్ళాం కదులుతుంటే .. (ఎప్పటిలా ఈసారి నా అల్లుడు వాళ్ళ అత్త ని కిన్దచేసి తాను వాళ్ళ అత్త మీదెక్కి వాడి మొడ్డని వాళ్ళ అత్త పూకులో దిగెయ్యడంలేదు.. వాడూ వాళ్ళ అత్త పక్క పక్కన పడుకుని వుండగా వాడి నడుం మీద కాలేసిన నా పెళ్ళాం పూకులోకి ఈసారి నిగిడిన వాడి మొడ్డని తోస్తున్నడు.. అందుకే మా ఆవిడ పూకులోకి వాడి మొడ్డ దిగడం ఇబ్బందిగా వుంది) నా అల్లుడు వాళ్ళ అత్తని కదలనివ్వకుండా బలమైన తనచేతుల్లో బిగించిపట్టుకుని తన నడుముని మరింతముందుకి గూటిన్చేప్పటికి పిడికిలంత సైజు వున్నా నా అల్లుడు మొడ్డబుడిపే వాళ్ళ అత్త యోనిద్వారపు లోపలి పెదాలని హద్దులవరకూ సాగదీసి వాళ్ళ అత్త ఆడతనాన్ని చీల్చుకుంటూ కస్సున మెత్తని వాళ్ళ అత్త యోనిమడతల్లోకి జారింది ..
అల్లుడు మోడ్డసీర్షం వాళ్ళ అత్త యోని బొక్క అంచులు చిట్లిపోయేలా సాగదీసుకుంటూ మా ఆవిడ మానం లోకి దిగబడింది అనడానికి సాక్ష్యంగా నా పెళ్ళాం స్స్స్స్.. ఆహ్హ.. హుమ్మం.. ఈ..ఏఎ… అని కీచుగా అరుస్తూ వాడి చేతుల్లో గిన్జుకుంటూ కదిలే ప్రయతనం చెయ్యసాగింది కానీ బలమైన ధృడమైన అల్లుడు బిగికౌగిలిలో వాళ్ళిద్దరి మధ్య గాలి కూడా చొరబడలేంత బిగువైన బిగింపులో నలిగిపోతున్న నా పెళ్ళాం తన అల్లుడు చేతుల్లో ఒక్క అంగుళం కూడా కదలలేకపోయింది.
ఎప్పుడైతే నా అల్లుడు మోడ్డబుడిపే వాళ్ళఅత్త యోనిద్వారాన్నిసాగదీసుకుంటూ ఆమె ఆడతనంలోకి జారిపోయిందో.. వెంటనే నా అల్లుడు వాళ్ళఅత్త నోటిని తన పెదాలతో బిగించేసి వాళ్ళఅత్త నోటిలోకి తన నాలుక చెప్పించి వాళ్ళ అత్త నోరంతా తన నాలుకతో ఎంగిలి చేసేస్తూ అదేవూపున తన రెండు చేతులా వాళ్ళఅత్త సళ్ళని బలంగా నలిపేస్తూ .. వాళ్ళ అత్త దృష్టిని తన యోనినిండా దిగబడిపోతున్నవాడి మొడ్డ మీదనించీ మొత్తంగా మర్ల్చేప్పటికి .. మరో రెండు నిమిషాలకి నా పెళ్ళాం తన యోని మడతల్లోని నొప్పి మర్చిపోయి తన అల్లుడుతో పోటీపడుతూ వాడిని తన బిగికౌగిలిలో నలిపేస్తూ తన పూకునిండా నిండిపోతున్న అల్లుడు మొడ్డ దరువులకోసం అసహనంగాకదలసాగింది .
దాoతో నా అల్లుడు వాళ్ళ అత్తని కింద చేసి తాను ఆమె మీదకి జరుగుతూ వాళ్ళ అత్తని ఆక్రమించుకుంటూ నిగిడిన తన మొడ్డని మరింతగా వాళ్ళ అత్త పూకులోకి అదిమేడు. దాoతో సుమారు 6 అంగుళాల మేర నా అల్లుడు మొడ్డ మా ఆవిడ యోనిమడతల్లోకి జారింది. నా పెళ్ళాం పూకు ద్వారాన్నిసాగదీసుకుంటూ ఆమె యోని మడతల్లోకి జారిన నా అల్లుడు మొడ్డ, నా మొడ్డ ఏనాడూ సాగాదీయ్యనంత మేరకి వాళ్ళఅత్తయోని గోడలని సాగదీస్తూ నిమ్మాదిగా వాళ్ళఅత్త యోనిలోతుల్లో నిండుగా దిగబడుతూ బిగుతైన ఆమె యోనిగోడలని బలంగా ఒరుసుకుంటూ సమ్మగా వాళ్ళఅత్త యోనిలోతుల్లోకి జారిపోసాగింది. నా అల్లుడు మొడ్డ బుడిపే వాళ్ళఅత్త యోనిగోడలను సాగదీసుకుంటూ వాళ్ళ అత్త యోని గోడలని బలంగా ఒరుసుకుంటూ నా పెళ్ళాం పూకులోకంటా దిగబడిపోవడాన్నినేను తమకంగా కళ్ళప్పగించి చూస్తూ వుండిపోయేను.
ఐతే నా అల్లుడు ఎక్కడా వాళ్ళ అత్తని force చెయ్యడం లేదు.. ఎక్కడా తొందర పడడం లేదు .. తన 10 అంగుళాల మోడ్దనీ నేమ్మది నేమ్మాదిగా వాళ్ళఅత్త యోని లోతుల్లోకంటా తోస్తున్నాడు. అప్పటికే ఓ 7 అంగుళాల వరకూ నా అల్లుడు మొడ్ద వాళ్ళఅత్త పూకులో దిగబడిపోయి వుంది. నా అల్లుడు మళ్ళీ వాళ్ళ అత్త మూతిని అందుకుని వాడి నాలుకని వాళ్ళఅత్త నోట్లోకి తోసేడు. నా పెళ్ళాం కూడా ఆప్యాయంగా తన కొడుకు నాలుకని తన నోట్లోకి తీసుకుని చప్పరించాసాగింది. నా అల్లుడు చేతులు మళ్ళీ వాళ్ళ అత్త సళ్ళని నలుపుతూ పిసుకుతూ వాళ్ళ అత్త సళ్ళతో ఆడుకుంటున్నాయి.. అల్లుడు చేస్తున్న చేష్టలకి అనుగుణంగా నా పెళ్ళాం స్పందిస్తూ ధృడమైన అల్లుడు శరీరంకింద నలిగిపోతూ కళ్ళు మూసుకుని అల్లుడు అందిస్తున్న కామసుఖాన్ని మత్తుగా అనుభవిస్తున్నది.
సమాప్తం.

Leave a Reply