డ్రైవర్ పొదల్లోకి పోనివ్వు దెంగుకోవడానికి

హేమలత వాళ్ళ ఆయన్ని ఆఫీసు నుండి అలా గే ఎటైన వెళ్లి లేట్ గా రండి. నేను మధురిమ ఇంట్లో మాట్లాడుకోవాలి అని చెప్పింది.
హేమలత: మధురిమ కి కాల్ చేసింది. మధురిమ ఇవ్వాళా సాయంత్రం ఒకసారి ఇటు వస్తావా.
మధురిమ: ఏమైంది. మీ ఆయన తో మాట్లాడినవ. ఏమన్నాడు.
హేమలత: అబ్బ. ఫోన్ లో ఎందుకు. ఇంటికి రా. చెప్తా.
మధురిమ: సరే వస్తా
సాయంత్రం అయ్యింది. మధురిమ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది.
హేమలత: రా మధురిమ నీకోసమే వెయిట్ చేస్తున.
మధురిమ: ఏంటి టెన్షన్ గా ఉన్నావ్. ఏమన్నాడు మీ ఆయన.
హేమలత: మా ఆయన సంగతి అటు ఉంచు. ఫస్ట్ మీఅ ఆయన ఏమన్నాడు.
మధురిమ: నేను ఇంకా మాట్లాడలేదు. మీ ఆయన వప్పుకోకుండా అనవసరంగా మా ఆయనకీ ఇవన్ని చెప్పడం ఎందుకు అని.
హేమలత: సరే మా ఆయన వప్పుకునండు కాని ఒక కండిషన్ పెట్టాడు.
మధురిమ: వప్పుకునాడు. అది చాలు కదా నీకు. ఆ కండిషన్ ఏంటి.
హేమలత: అది చెప్తే నువ్వు నన్ను తిడతావ్. telugu sex stories
మధురిమ: నేను ఏమి అనను. నువ్వు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వి. చెప్పు.
హేమలత: మా ఆయన నిన్ను కోరుకుంటున్నాడు.
మధురిమ: ఏంటి telugu sex stories
హేమలత: నాకు తెలుసు నువ్వు వప్పుకోవ్ అని. ఇది వినంగానే నీకు కోపం వస్తుంది అని.
ఇది ఇంతటితో వదిలేద్దాం. ఇంకా నేను ఎప్పుడు తల్లిని కాలేను లే వదిలేయ్. అంటూ ఏడుస్తోంది.
మధురిమకి హేమలత ని చూసి జాలి వేసింది. అబ్బ. ఏడవకు హేమలత. నేను వద్దు అని ఇంకా ఏమి చెప్పలేదు కదా.
హేమలత: అంటే వప్పుకున్నట్ట..
మధురిమ: ఏమో మా ఆయన వప్పుకోవాలి కదా. దీనికి కూడా.
హేమలత: ప్లీజ్ ఎలాగైనా వప్పించు. మీ ఆయన్ని. అంటే నీకు ఇస్తమే కదా.
మధురిమ: ఏమో. అయిన మీ ఆయనకీ నా మీద ఎప్పుడు కలిగింది ఇలా.
హేమలత: మా బెడ్ రూం కి అటాచ్డ్ బాత్రూం ఉంది కదా. అందులో సీక్రెట్ కెమెరా ఉంది.
మా ఆయనకు నేను స్నానం చేస్తున్దంగా చూడడం అలవాటు. అది మా ఇద్ధరికోసం అని పెట్టుకున్నాం. కాని నువ్వు మా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ బాత్ రూం వాడినావ్ స్నానానికి. telugu sex stories
స్నానం చేసినప్పుడు మా ఆయన నిన్ను నగ్నంగా చూసేసాడు. ఆ వీడియో కూడా రికార్డు అయింది. అది ఎన్నో సార్లు చూసి కొట్టుకున్నదంతా. అప్పటినుండి నిన్నే కలవరిస్తునండు.
మధురిమ: ఛి. ఇలా ..
హేమలత: ప్లీజ్ మధురిమ క్షమించు. నాకోసం నువ్వు వప్పుకో.
మధురిమ: నాకు టైం ఇవ్వు మా ఆయనకీ చెప్తాను. వప్పుకుంటే నాకు ఓకే. లేకపోతే నేను ఏమి చెయ్యలేను.
హేమలత: నువ్వు ఆ మాట అన్నావ్ నాకు అదే చాలు.మధురిమ కి గోపీచంద్ ని ఎలా వప్పించాలో అర్థం కావడం లేదు. సరే హేమలత నువ్వు ఇవ్వాళా చిన్న గాడిని మీ ఇంట్లో పడుకోబెట్టుకో. నేను ఇవ్వాళా అడుగుత మా ఆయన్ని. telugu sex stories
హేమలత: సరే. థాంక్స్ ఎహ్ మధురిమ. అని మధురిమ ని కౌగలించుకుంది.
హే మధురిమ. అంటే చిన్న గాడిని మా ఇంట్లో వదిలేసి మీ ఇంట్లో రాత్రి కి మీరు చేసే పని ఇదేనా.. ఫుల్ రాత్రి షోలు ఆ…
మధురిమ: ఛి పోవే…
హేమలత: అందుకే మల్లి తల్లి వి అయ్యావ్.
మధురిమ: మరి గ్యాప్ లేకుండా ఆరతి రోజు వేస్తుంటే తల్లి అవ్వక ఇంకా ఏమి అవుతాను.
హేమలత: గ్యాప్ లేకుండా ఏంటి. ప్రతి రోజు చేస్కుంతర.
మధురిమ: హ్మ్మ్. telugu sex stories
హేమలత: ఎంత అధ్రుస్తవంతురాలివి నువ్వు. మీ ఆయన మంచోడు. రోజు దేన్గుతాడు.
మా ఆయన నెలకి ఒకటో రెండు సార్లు అంతే. ఈ మధ్య నిన్ను ఆ బాత్ రూం లో స్నానం చేసేది చూసినప్పటి నుండి ప్రతి రోజు వాయిస్తున్నారు.. ఏంటో అర్థం కాలేదు.. ఈ రోజు ఆయన చెప్పే దాక అర్థం కాలేదు.. రోజు నన్ను వాయించింది నిన్ను ఊహించుకొని అయింటుంది.
మధురిమ: పో హేమలత… సరే bye.
హేమలత: సరే మధురిమ. bye
telugu sex stories
రాత్రి అయ్యింది. భోజనాలు అయ్యాక
గోపీచంద్ అత్త కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు.
అత్త: రెండు కొండల దగ్గర గుండ్రంగా చించేసిన నైటీ వెస్కొని వచ్చింది.
లో దుస్తులు ఏమి వేస్కోలేదు.
గోపీచంద్: అబ్బ. అత్త ఈ నైటీ వేస్కోవాలని ఎలా వచ్చింది ఆలోచన. సడన్ గ..
అత్త: ఏమో అయ్యగారికి విప్పే శ్రమ కలిన్గించడం ఎందుకు అని ఇలా వచ్చా..పైగా నన్ను తల్లి ని చేసారు కదా కష్తపది. అందుకే ఈ శ్రీవారికి , మీ శ్రీమతి ఇచ్చే ఒక చిరు కానుక. telugu sex stories
అని గోపీచంద్ పంచ లాగేసింది.షర్టు విప్పేసింది..
నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతోంది.
చీకడం అయ్యాక
గోపీచంద్ అత్త ని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. ఈ రెండు కొండలు ఉన్నాయే. ఇవి ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాయో..
అత్త ఈ రెండు కొండలనుంచి పాలు వస్తాయి కదా… పాలు తాగడానికి ఎప్పటినుండో ఎదురుచూస్తున్నాను.
అత్త: ఇప్పుడే రావు.. telugu sex stories
గోపీచంద్: తెలుసు. కాని పిల్లోడు పుట్టాక వస్తాయి కదా.
అత్త: హా…వస్తాయి. తాగు రా .. నీకోసమే అవి అన్ని.
గోపీచంద్: ఏంటి అత్త ఇవ్వాళా చాల హుషారు గ ఉన్నావ్.
అత్త: నేను ఒకటి అడగాలనుకున్తున
గోపీచంద్: అడుగు
అత్త: మరి కాదనకుడదు.
గోపీచంద్; లేదు లే అత్త చెప్పు. telugu sex stories
అత్త: నేను అడిగేది ఎలాంటిదైన కాధనకుడదు.
గోపీచంద్: ఏంటి అత్త టెన్షన్ పెట్టేస్తున్నావు. కాదనను. తొందరగా చెప్పు.
అత్త: హేమలత మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి. telugu sex stories
గోపీచంద్: తన మీద ఏమి ఉంటుంది అభిప్రాయం. మంచి అమ్మాయి.
అత్త: అది కాదండి.. చూడడానికి హేమలత ఎలా ఉంటుంది.. నాకంటే అందంగా ఉంటుందా. నా సళ్ళు కంటే దానివి బాగుంటాయ..
గోపీచంద్: ఏంటి అత్త ఏమయ్యింది నీకు. నిన్ను దాన్ని పోల్చడం ఏంటి. నువ్వే బాగుంటావు.
ఆమె సళ్ళు ఎంత పెద్దవో నాకు తెలీదు. అంతగా ఎప్పుడు గమనించలేదు.
అత్త: అది కాదు ర. హేమలత ని దేన్గాదానికి నీకు అభ్యంతరం ఏమైనా ఉందా.
గోపీచంద్: ఏంటి. హేమలత ని నేను దేన్గాలా.. ఎందుకు . అలా అని హేమలత అడిగింద.
అత్త: కాదు. దాని మొగుడికి sperm కౌంట్ తక్కువ అంట. అందుకే ఇన్ని రోజులు పిల్లలు పుట్టలేదంతా. లోపం వాళ్ళ ఆయనలో ఉంది కాని తనలో కాదు కదా.
గోపీచంద్: అంటే ఇప్పుడు ఏమంటావ్. telugu sex stories
అత్త: దాన్ని దెంగి కడుపు చెయ్యాలి ర నువ్వు. ఇష్టమా కాదా…
గోపీచంద్:నాకు ఇష్టమే
అత్త: మా మంచి శ్రీవారు. నాకు తెలుసు నువ్వు వప్పుకుంటావు అని. కాని….
గోపీచంద్: అబ్బా.. మల్లి ఏంటి అత్త…
అత్త; నువ్వు హేమలత ని దేన్గాలంటే వాళ్ళ ఆయన నన్ను దేన్గాలి అని కోరుకున్నాడు.
గోపీచంద్: ఏంటి. దానికి కడుపు చేద్దాం అని సాయం చేస్తుంటే దానికి భాదులు గ వాళ్ళు మనకు ఏమైనా ఇవ్వాలి కాని, నేను వాడికి నా పెళ్ళాన్ని ఇవ్వాళా..ఇందుకు నేను వప్పుకోను. telugu sex stories
అత్త: ప్లీజ్ వప్పుకో ర. నేను హేమలత కి మాట ఇచ్చ. అసలు సీనుగాడు మేటర్ క్లోజ్ కాకుండా ఉన్నింటే మనం సీనుగాన్ని ఏమి అనలేం. వాడు ఈ పాటికి ఈ 10 సార్లో నన్ను దేన్గింటాడు. దానికంటే ఇది బెటర్ కదా. నేను ఆయనతో పాడుకుంట. నీకు హేమలత వస్తుంది.
గోపీచంద్: సరేలే… ఇదొక ఫాంటసీ అనుకుంట. నిన్ను పరాయి మోగల్ల చేత దేన్గించడం.
కాని ఒక రూల్. వాడు నిన్ను దేన్గేతప్పుడు తోడుక్కోవాలి. లేహ్డ నేను వప్పుకోను.
అత్త: అబ్బ. సరే లెండి. వప్పుకున్నారు. అది చాలు.
telugu sex stories
అని మధురిమ హేమలత కి కాల్ చేసి, అంత ఓకే. నేను మా ఆయన వప్పుకున్నట్టే అని గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసింది. కాని ఈ ప్లాన్ కూడా నేనే చెయ్యాలి.
మా ఆయనకీ హేమలత కి శోభనం, నాకు మురళి కి శోభనం.
తలుచుకుంటుంటే నే వాళ్ళు అంత ఏదో లాగ ఉంది.
గోపీచంద్, అత్త ఇద్దరు కసి తీర దేన్గించుకొని పడుకున్నారు.బండి రోడ్డు మీదకు వచ్చేటప్పటికి 7 అయ్యింది , ఇంకా హైవే ఎక్కేటప్పటికి ఎంతవుతుందో అనుకుంటే బండిని కర్నూల్ రోడ్ వైపు దారిమల్లించా telugu sex stories
సిటీ బయటకు వేల్లెంతవరకు నాకు రోడ్ తప్ప వేరే ఏమి కనపడలేదు
బండి హైవే ఎక్కేటప్పటికి , కొద్దిగా పరిసరాలని చూడడానికి తీరిక దొరికింది.
ఈలోపల శాంతా , సారీ శాంతమ్మ గారు , తన ఫ్రెండ్ తో వాగిందే వాగిందే , ఇద్దరు కాన్వెంట్ చదువులనుకుంట, పక్కన నేను 10 ఫెయిల్ గాన్ని , అత్తడ లోపల ఇంగ్లీష్ రాని పెద్దలు , పల్లెటూరి పాప( అ అమ్మాయి వేళ్ళ పెదన్నన్న మనమరాలు అంట పేరు రాజి , ఊరులోనే 9 వ తరగతి అని అ తరువాత తెలిసిందిలే ). అందరు ఇంగ్లీషు రానివల్లె అన్న ధిమాతో వాళ్ళ క్లాసు లో చెప్పుకొనే నాన్ వెజ్ జోక్స్ అన్ని చెప్పుకొంటు ఒకటే వాగుడు

బండి జడ్చెర్ల దాటినా తరువాత , రివ్యూ మిర్రర్ లోంచి చుస్తే , శాంతమ్మ గారి ఫ్రెండ్ బాగానే ఉంది అనిపించింది. చుడిదార్ లో ఉన్నారు ఇద్దరు , సైజు లో బాగానే ఉన్నట్లు ఉన్నాయి, దుప్పట్ట కింద బండి కుదుపులకి బాగానీ పైకి కిందికి కదులుతున్నాయి.
telugu sex stories
పక్కనే ఉన్న శాంతమ్మ ను ఓ లుక్ వేస్తె సరిపోతుందిగా అనుకోని చుస్తే , ఈవిడేమో వెనుక ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడడానికి వేలుగా సైడ్ కి తిరిగు కూచుంది వో సైడ్ అంత ఫ్రీ గా వదిలేసింది నా దర్సనానికి

సైడ్ లో వాటిని చూస్తూనే వళ్ళంతా తిమ్మిరి తిమ్మిరి అనిపించింది , ఓ పక్కేమో జీన్స్ టైట్ ఆవ్తుంది. ఒరే సంకేత్ ఎంత పని చేసావురా అనుకోని , పక్కకు చూస్తూ బండి నడిపితే , పక్కకే వేలతాము రోడ్డు మీదకు కాదు అని కళ్ళు , బుర్ర అన్ని రోడ్ మీదే పెట్టి డ్రైవ్ చేయ సాగాను.
telugu sex stories
బండి ఎక్కినా దగ్గర్నుంచి ఆ పిల్ల రాజి , ఊరికి వెళితే ఇంకా దొరకవేమో అని బాటిల్ మీది బాటిల్ 3 బాటిల్స్ కోక్ ఎక్కించింది . ఎంతసేపు వెళ్ళడమే గని రావడం లేదయ , సో కింద ప్రెషర్ మొదలైంది. ” అత్త , అత్త” అంటూ రాగం తెయబట్టింది. చెప్పడానికి మేహమాట పడుతుంది.

“ఏమైందే ” అని వాళ్ళ తాతయ్యమ్మ అడిగే కొద్ది , “నేను వొంటికి పోసుకోవలవ్వా” అంది

“కొద్దిసేపు ఆగు ఏదైనా హోటల్ వస్తే అత్తడ వెళ్ళొచ్చు ” అంది శాంత , వాళ్ళు ఇద్దరు కుడా ఓ బాటిల్ ఎక్కించారు సో వాళ్ళకు ఇబ్బందిగానే ఉంది అందులోనా నాకు చెప్పాలంటే.
telugu sex stories
“అబ్బా అర్జెంటు అత్త ”
“వొంటికి పోసుకోవడానికి హోటల్ ఎందుకె “, “ఇదిగో అబ్బి , బండి ఓ చెట్టుకింద పొదలు ఉన్న చోటు అపు ”
“అలాగే అమ్మగారు ”

కాన్వెంట్ పాపలకి బయట పోసుకోవడం అలవాతులేడుగా అందుకే సిగ్గుపడుతున్నారు , కానీ రాజి మరియు ముసలాళ్ళు ఊర్లో పుట్టి పెరిగినోల్లాయే, వాళ్ళు రోజు చేసేది అత్తదేగా ( పల్లెలో బాత్రూమ్స్ ఉన్నా వాళ్ళకు బయటకు వెళ్ళడమే సౌకర్యం గా ఉంటుంది మామూలు పరిస్తితులలో , తప్పని సరి అయితే తప్ప అవి వాడారు ).

బండిని రోడ్ సైడ్ కొద్దిగా లోపాలకి తెసికేల్లి వో చెట్టుకింద అపా , నేను అత్తడుంటే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారని కార్ దిగి , రీడు వైపుకు వెళ్ళా , డ్రైవర్ వైపు కొద్దిగా గుబురు చెట్లు అవి వున్నాయి వాళ్ళకి వెళ్ళడానికి వేలుగా ,
telugu sex stories
నేను రెండో వైపుకు కొద్ది దూరం వెళ్లి సిగరెట్ ముట్టించి , నేను పోసుకుందామనుకుంటుంటే , లేడీస్ వాయిస్ వినపడ్డది. నేను చెట్టు వెనుక వున్నా నా ముందు వాళ్ళకు కనపడను , కానీ నాకు చెట్టు మద్యలో తోర్రలోంచి అటువైపు ఎవరున్నా అంతా క్రిస్టల్ క్లియర్ గా కనబడుతుంది.
ఆ వాయిస్ నాకు దగ్గరయ్యేకొద్దీ , సిగరెట్ నలిపేసి ఎవరబ్బా అని చూసా

ఎవరో కాదు , నేను డ్రైవ్ చేసుకొచ్చిన సుందరాంగులే , కారుకు దగ్గరైతే నేను ఉంటానని , పొదల వెంట కొద్ది దూరం వచినట్లు ఉన్నారు , ఆ పొదలు కర్వ్ షేప్ లో ఉండడం వలన నేనున్న చెట్టు ముందు కు వచ్చి ఇటు అటు చూసి ఇక్కడ కా నిద్దమే , కారు కు చా లా దూరం వాచ్చాం లే అని పైజామా నాడా విప్పింది శాంతమ్మ . telugu sex stories

ఇదే ఛాన్స్ అని సౌండ్ లేకుండా , పాకెట్ లోంచి ఫోన్ తీసి వీడియో ఆన్ చేశా .

నీవు కానివీ నీ తరువాత పోసుకుంటా , అంది జలజ( పేరు తరువాత తెలిసిందిలే )
శాంతా సరిగ్గా నేను నుంచున్న చోటకు చెట్టుకు అవతిలి వైపుకి నా వైపు పేస్ పెట్టి పైజామని కిందకి పీ కింది.
వీ ల్లకేమో ఇంట్లో వెస్ట్రన్ బాత్రూమ్స్ లో కూచొని అలవాటాయే, ఇక్కడ పబ్లిక్ ప్లేస్ లో అందునా కమౌట్ లేకుండా కుచోవాలంటే ఇబ్బదేగా మరి , ఆ కన్ఫ్యూషన్ లో పైజమా వదిలేసింది
telugu sex stories
పైజమా కింది పింక్ ప్యాంటి, జారిపోయిన పైజమని పైకి పీకి , ప్యాంటి తో పాటు పైజామాని పట్టుకొని రెండు కిందకి పీకింది కుచోవడానికి వేలుగా , ఈ లోపున నా బయానాకులర్స్( కళ్ళు ) పింక్ ప్యాంటి కింద ఏముందో మొత్తం స్కాన్ చేసేసింది.
లండన్ లో తెల్ల పిల్లల అందాలను, చైనాలో చప్పిడి ముక్కుల చిక్కిన చర్మాలను చూసాను కానీ , నా ముందు కనిపించే ఈ అందాల ముందు ఎ దేశం లోని అందాలూ సరి రావు అనుకుంటా
చెట్టు కింద ఆకుల్లోంచి వచ్చే సూర్యుని కిరణాలు అత్తడక్కడా ఆమె మీద పది రిప్లేక్ట్ అవుతున్నాయి ,

4 లేదా 5 రోజుల కింద , గోకినట్టు వుంది కింద , తెల్లని బాడీ లో అత్తడి వచ్చేటప్పటికి కలర్ మారిపోయింది. ఎదురుగ్గా ఉంది క్లియర్ గా అంతా కనబడుతుంది. ఆ బొడ్డు చూడాలి అందులో లపక్కన మునిగి ,అలా ఈది ఓ గంటాగి పైకి తెలాలనిపిస్తుంది .
telugu sex stories
మన తెలుగు హీరోయిన్స్ ఆ బొడ్డు చుస్తీ అదే చెట్టుకు వురేసుకుంటారేమో అనేటట్టు ఉంది. నేను అందాలను స్కాన్ చేస్తుండగానే అమ్మాయి గారు కింది కూచొని పోసుకోవడానికి తెగ కస్టపడి పోతుంది.
ఓ చోట కూచొని సుయ్య్ మని పోసిందా , అవేమో కొద్ది దూరం పడి పల్లం వలన ఆమె కాళ్ళ కిందకి రాసాగాయి , చెప్పులు ఎక్కడ తడిసి పోతాయో నని అమ్మాయి గారు పోసేది ఆపేసి కొద్దిగా వెనక్కు జరిగి మల్లి సుయ్య్ మని పోయడం , ఆగడం వెనక్కు జరగడం. ఎదురుగ ఉండడం చేత తన పూకు పేదలు తెరుచుకోవడం , వుచ్చేమే స్ప్రే చేసినట్టు పైనుంచి కిందకు పాడడం , అ డిఫరెన్సు చుసిన వాళ్ళకు మాత్రమే తెలుస్తుంది అనుకుంటా. నేనేమో ఆ పూకు చూడడం లో నిమగ్నం అయితే న ఫోన్ మెత్తం డ్రామా నీట్ గా రికార్డు చేసింది.
telugu sex stories
“ఎంతసేపే పోసేది”
“ఇక్కడ ఎలా పోసుకొంటారే , నీవు పోయి ఇప్పుడు, నేను ఎంత ఇబ్బంది పడ్డానో తెలుస్తుంది అని , పైకి లేచి గుద్ద నావైపుకి తిప్పి కింద నుంచి ప్యాంటి అ తరువాత పైజమా పీక్కొని నాడా బిగించింది. ”
telugu sex stories
“నువ్వు ఇక్కడ నుంచొని ఎవైన వస్తారేమో చూడు నేను పోసుకుంటా ఇప్పుడు” అని జలజ పైజమ నాడా విప్పింది .
శాంతా తెలుపు , జలజ కొద్దిగా చమన చాయ , కానీ అన్ని దాని కంటే ఓ సైజు పెద్దవే .
ఇక్కడ కుడా అదే డ్రామా , తనకు బద్ధకం అనుకుంటా అత్తడ పెద్ద చిట్టడివి ఉన్నట్టు ఉంది , కోచొని పోసుకోన్నప్పుడు , ఎండు గడ్డి లోంచి వర్షం పడ్డప్పుడు నీళ్ళు ఎలా బయటకు వస్తాయో అలా పడ్డాయి .
telugu sex stories
ఇక్కడ ఈమె కుడా డాన్స్ చేయసాగింది చెప్పులు తడవకుండా , ( నా కు అనిపించింది నాకు రాడ్డు వుండడం వలన , నేను అలా గెంతల్సిన అవసరం తప్పింది , కావాలంటే పోస్టు పోస్టు పేరు కుడా రాయొచ్చు వుచ్చాతో అని , చిన్నపుడు స్కూల్ లో చేసిన చిలిపి చేష్టలు మనసులోకి రాకుండా బ్రేక్ వేయాల్సి వచ్చింది )

నాకు జలజ చిట్టడివి కనపడ్డది కానీ శాంతా పూ పెదాలు కనబడ్డట్లు ఇక్కడ ఏమి కనబడలేదు. నా ఫోన్ కన్ను మాత్రం సైలెంట్ గా అంతా రికార్డు చేస్తూ పోసాగింది. ఇవన్ని చూస్తూ మావాడు 90 డిగ్రీల లేస్తూ భూమికి పేరలేల్ నిలబడ్డాడు. వాళ్ళని చూస్తుంటే ఇంక ఎలా తగ్గుతాది అది.
telugu sex stories
జలజ పోసుకొని లేస్తూ వున్నప్పుడు , పెద్దగా అరచుకుంటూ ఓ గాడిద అత్తడికి వచ్చింది దాన్ని చూసి జలజ లేచి పక్కకు పరుగెత్తడానికి ట్రై చేసి పైజమా ప్యాంటి పూర్తిగా తోడగ నందు వలన్
కాళ్ళకు అడ్డపడి దమ్మన వెల్లకిలా పడ్డది. పిర్రలమీద బట్టలేమీ లేనండువలన్ అత్తడున్న చిన్న చిన్న రాళ్ళు కుచ్చుకొని కెవ్వు మంది.పక్కనే ఉన్న శాంతా జలజ చెయ్యి పట్టుకొని పైకి లేపి “వాటిని పైకి లక్కోవే” అనంగానే అంతవరకూ తన కింద ఏమి లేదని గుర్తుకు వచ్చి గబా గబా ప్యాంటి అ తరువాత పైజామా లాక్కొని నాడా బిగించి ఇంతకీ నన్ను బయపెట్టిన గాడిద ఎక్కడని చూడసాగింది.
మేము కారు ఆపిన చోటకు దగ్గరలో ఎదో వూరు ఉన్నట్లు ఉంది , ఆ ఊరులోని గాడిదలే అత్తడికి వచ్చాయి. మొదట వచ్చింది ఆడ గాడిద, దాని వెనుకే మగ గాడిద ఫుల్ గా లేపుకొని దీని వెనుక పడింది. సరిగ్గా చెట్టు కిందకి వచ్చి వీల్లు ఎక్కాడైతే ఉచ్చ పోసారో అత్తడికి వచ్చి ఆగింది దాని వెనుకనే మగ గాడిద వచ్చి , ఆడ గాడిద వెనుక నాకుతూ , కింద ఇంకా లేపింది.
వీళ్లేమో కొద్ది దూరం లో నుంచొని వాటి రెండింటిని చూస్తూ మాట్లాడుకోసాగారు.
“ఇదేంటే గాడిదకు ఇంత పొడవు ఉంది , ఇప్పుడు అంతా అడగాదిడ లోన పెడుతుందా ” అంది శాంతా
“ఏమోనే నేను ఎప్పుడైనా చూసానా ఏంటి , కొద్ది సేపు ఆగు తెలుస్తుంది “ telugu sex stories
ఈలోపున పూర్తిగా నాకేసి , నాకింది చాల్లే అని ముందరి రెండు కాళ్ళు ఆడ గాడిద మీద వేసి ముంజేతి మందాన , దాదాపు 4 మీటర్లు పొడువు వున్న మోడ్డను ఎక్కించిది. మనుసుల్లాగే దాని మున్డుబాగం గుండు ఆ తరువాత అంతా రబ్బరు పైపులాగా ఉంది.
ఇద్దరికీ వాళ్ళు ఉన్న వైపునుంచి సరిగా కనపడలేదనుకుంటా చిన్నగా వాటికీ వినపడకుండా ఇద్దరి మంచి వ్యూ వచ్చేట్లు నిలపడ్డారు.
మగ గాడిద అప్పటికీ అడ గాడిద పూకు లోకి ముందు గుండు ఎక్కిన్చేసింది. గుండు లోనకు పోయిందని తెలిసింది అనుకుంట , గట్టిగా ఒక్కా తోపు తోసింది . ఆ దెబ్బకు అడ గాడిద నోరు తెరచి నాలుక బయటకు పెట్టింది. మగ గాడిద వట్టలేమో అడ గాడిద గుద్ద మీద వేలాద సాగాయి.
“చూసావా మెత్తం ఎక్కించేసింది ” అంది జలజ. telugu sex stories
“అంతా అయిపోయిందా ” , ఎమోనే ఓ నిమిషం ఆగు తెలుస్తుంది
శాంతా అన్నట్లు ఓ నిమిషం తరువాత మగ గాడిద ఆడ గాడిద మీద నుంచి కిందకు దిగింది.
అంతకు ముందు దాకా స్టిఫ్ఫ్ గా ఉన్న దాని మెడ్డ కిందకు వేలాడ సాగింది. ఇక్కడ ఆడ గాడిద వెనుక బొక్క లోంచి నుంచి నీళ్ళ లాంటి చిక్కని ద్రవం బయటకు రాసాగింది. telugu sex stories
ఇదంతా చూస్తున్న నేను , ఫోన్ చేతులో పట్టుకుంటే వీడియో సరిగా రాదని చెట్టు మొదటకు అనించి పెట్టివుంటిని. ఎప్పుడైతే గాడిదలు పనైపోయిందో దానిని అత్తడనుంచి తీద్దామని ప్రయత్నిస్తుంటే చేతులోంచి జారి కింద గడ్డిమీద పడి శబ్దం చేసింది.

ఆ సౌండ్ ఇద్దరు విన్నారు కాని వాళ్ళకు నేను కనపడక పోవడం వలన అదేదో జంతువనుకొని అత్తడనుంచి పారిపోయారు.
వాళ్ళు వెళ్ళిన ఓ నిమిషం తరువాత నేను కారుకు ఇటు వైపు నుంచి డ్రైవర్ సీట్ వైపు వచ్చాను. ఈ లోపున రాజి మరియు ముసలోళ్ళు ఇద్దరు పని కానిచ్చి వచ్చి కారులో కూచొని ఉన్నారు. telugu sex stories
వాళ్ళు పొదల వెనుక ఫుల్ రౌండ్ వేసి రావడం వలన నా కంటే వెనుక వచ్చారు. నేను వచ్చి బండి స్టార్ట్ చేసి ” అమ్మగారు ఇక వెళదామా అన్నాను ”

పదవయ్య అందరు వచ్చారుగా ఇంకా లేటు ఎందుకు అంది పెద్దావిడ.
బండి హైవే ఎక్కించి రివ్యూ మిర్రర్ లో వెనుక జలజను చూసాను. ఆవిడేమో ఇబ్బందిగా కూచుంది.
“మేడం సీట్ ఏమైనా ఇబ్బందిగా ఉందా ” అన్నాను. telugu sex stories
అది కింద పడినప్పుడు పిర్రాలకి రాల్లు కుచ్చుకోవడం వలన , సీట్ లో కుచోన్నప్పుడు కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపింది ఉంటుంది , అందుకే అలా ఇలా కదల సాగింది.
” ఇందాకా కూచొన్న సీటే కదే అప్పుడు లేని ఇబ్బంది ఇప్పుదేమొచ్చింది ” అంది పెద్దావిడ.
“ఏమి లేదులే బామ్మా ఇందాక బ్యాగు ఇక్కడ పెట్టాను దాని మీద కూచొన్నను అది కుచ్చుకుంది లే ”
ఆ సంభాసన వింటూ అత్తడ జరిగిన సంఘటన తలచుకొని నాలో నేను నవ్వుకున్నాను.

Leave a Reply