తోకపిట్ట 3

Telugu Sex Stories మరీ! నీస్థాయికి ఆమాత్రం అవసరంలే ! సయ్యాటకైనా , స-రసానికైనా సముజ్జీఉంటేనేగా సంతృప్తీ! నవ్వుతూ తన డ్రాయరందించబోయాడు. అతనన్నమాటని
మనసా… ఒప్పుకుంటూ,
వాచా… ‘నీ ఈ సమయోచితమైన ఆలోచన అన్నింట్లో ఉండాలిమరీ అని దెప్పి
కర్మనా… నాలంగా చేతికందుకుంటూ చేసి చూపించాను.
ఓహో సమయానికితగు మాటలునేర్చిన సరసురాలవంటే నువ్వేనే…
‘హూ! ఇదీ సహవాసదోషమే’ గర్వంగా నవుతూ గంభీరంగాచూసాను…భుజాలపై అరచేతులతో నొక్కుతూ మంచంపై బైఠాయింపచేసాడు
పిక్కలవెనక ఇరుకులో చేతులిరించి పైకి లేపుతూ ‘ఓసారి తమ మోకాళ్ళ స్త్థంభాలు తెరిచి ‘లో’కాళ్ళ మందిరం దర్శనంచేయిస్తారా?’ అన్నాడు
నొక్కిపలిన ఆ పదాల్ని మక్కికి మక్కి చేసిచూపిస్తూ… లొన నక్కినబొక్కను విపులంగా విశదపరిచాను
ఏ భగదేవీం! నమస్త్థుభ్యం అంటూ స్తోస్త్రం చేస్తావా… మొట్టికాయ వేస్తూ అన్నా
స్తోస్త్రం మాటేమోగానీ తీర్థమింకా ఒస్తోంది చూడూ… అంటూ మెల మంత్రం వేస్తున్నట్లు తదేకంగా చూస్తూ చిన్నగా గాలూదాడు… చల్లటిహాయిని అమాతంగా సిగ్గు కప్పేసినట్లుందీ
ఛీ! అంటూ మళ్ళీ లంగాకి పని చెప్పి అవతల విసిరాను
“మతిపోగొట్టావక్కా ..! ఇందాక ఏంసీనదీ?!…ఓహో..చూడు ఇప్పుడు ఇది బుద్దిమంతురాలిలా ఎలా ముడుచుకుందో !” అంటూ రెండు వేళ్ళతో అక్కడ కెలకసాగాడు.
“ఆహ్ !.. ఇలా వద్దు ..తీసెయ్యి ..ఒరుసుకుపోతోంది ..” అన్నాను కళ్ళు మూసుకుంటూ ..తొడలింకా మూయనందుకు అతడది పట్టించుకోలేదు.
ఆచేయితప్పించి… ఇందాకలా…! అన్నాను
గమ్మున గాలూదుతూ కొంటెగా ముఖంపెట్టాడు
“చెప్పు ! ఇది ‘ఎఫ్ ‘ ఐడియానేకదా ..?”
“భలే కనిపెట్టావే ..! అన్నా మెత్తని హారతీపళ్ళెంలా మెల్లిగా తిప్పుతూ
వాళ్ళాయనతో బ్లూఫిలింలో చూసిందట. చూస్తూండగానే మరీ రెచ్చిపోయి ఇది వాళ్ళాయన చేస్తున్న చేతిపనితోనే కార్చేసుకుందట . బహు రంజుగా ఉంటుందని నన్నూ చూసిచెప్పమంది..
ఏమో అనుకున్నాగానీ , అబ్బో…. ఎంత కిక్కో! నన్నూ అలాగే చూస్తూ ఉండిపోవాలనిపించినా …ఆరనిమిషంకూడా ఆపుకోలేకపోయాము కదూ ..? నీకూ ఆగలేదనుకుంటా ?” అన్నాను అతని ముంగురులు సవరిస్తూ .
యమాగా! రోజురోజూ నీలోనుండి వెలికివస్తున్న స్వచ్చమైన రతీదేవికి నేను గులామునౌతున్నా! దానికి తనొంతు సహాయమందిస్తున్న మీ సదరు ఎఫ్ కి సలాంచేస్తున్నా !
నవ్వొచ్చింది..’అదినిజంగా వెరైటీ పక్షి! అందుకేమరీ! ఎప్పుడో నీసలాం నాకుపెట్టి గులాం దానికవుతావేమోనని ఓమూల చింత!
బావతో ఇలా అద్దమాటఆడావా?? చేసింది కావాలనోకాదో … మొత్తానికి మాటమారింది.
ఆడలేదు! అదిమాత్రం ఈ ప్రశ్నకే ‘నీ ఇష్టం కానీ ఎంతచెట్టుకంతగాలి ‘ అని అది మరీ మరీ చెప్పి వెళ్ళీంది. ఎందుకందో నాకర్థంకాలేదు. ఇంతకుముందుగానీ దాని పరమార్థం బోధపడలేదునాకు..
ఎంతమొద్దుకంత ‘ఖాలీ ‘… అనడం సరిగ్గా ఉంటుందేమో! గొణిగాడు గర్వంగా
మళ్ళీచేయి పెట్టాడు ఈ సారి అడ్డుచెప్పలేదునేను. బంకనంతా బయటికి తీసి పెదాలకి పులిమేస్తూ , పైపైన చిన్నగా చరుస్తూ ఆడుకుంటుంటే నవ్వోచ్చింది . సాధారణంగా ప్రతిసారీ మేము కార్చుకున్నది కడుక్కురావాలనేమి ఉండదు . నోటి జుర్రుళ్ళకు ఎప్పుడూ ఇద్దరం ‘సై ‘ కి ‘సై ‘. ఈ బరితెగింపులో మావారితో సహవాసం ఏమాత్రమూ సరితూగదేమో! రంకులో ఉన్న ఆ స్వేచ్ఛ వల్లనే అదంటే లోకానికంతరంజేమో!
ఇదో నీమొగ్గ ఇప్పుడెలాఉందో చూడూ అంటూ అద్దమందించాడు.
అందుకుని సర్దుకుంటూ ఎగాదిగా చూసుకుంటే దానిమీద ఓవైపు జాలి వేస్తూ, అదిచేసుకుంటున్న జాలీ గుర్తొచ్చి వింతగా అనిపించింది. బుజ్జి పెదాలకదలికకు ప్రయత్నిస్తుంటే ఫలితమున్నట్లనిపించింది.. కానీ ఆ కారణంవల్లేమో ఇప్పుడు ఒకదానికర్జెంటనిపించింది .
“ఛాల్లే …దాన్నొదలవా ఏమిటి ? బాత్రూముకెళ్ళాలి నేను ” అన్నాను అతన్ని తప్పించుకుని లేస్తూ .
మోకాళ్ళమీదున్నతను లేచిన నన్నలాగే కౌగిలించుకుని బొడ్డుని ముద్దాడి చుట్టూ చేతులు బిగించాడు. కానీ అంతలోనే పిర్రలు తడుమితూ ఓసారి గట్టిగా పిండి వదిలి లేచాడు….
నగ్నంగా నడుస్తున్న నన్ను వెనకనుంచి గుడ్లప్పగించుకుని చూస్తాడని తెలుసుకాబట్టి ఇంకాస్త లేపుకుని ఊపుకుంటూ వెళ్ళాను ఓరగా చూస్తూ . వెన్నాడే వచ్చినట్టునట్టున్నాడు
తలుపేయకుండనే సర్దుకుని కూర్చుని ధార వదులుదామనుకున్న నేను అలికిడికి తలెత్తి చూశాను.
“నువ్వలా ఊపుకుంటూ నడుస్తుంటె చూసి ఆగలేక వచ్ఛేశానక్కా ..” అన్నాడు
నా ముఖం దగ్గరగా వఛ్చి నిలబడి మగతనం ప్రదర్శిస్తున్నాడు సగర్వంగా… నాగాలేకుండా సుఖపడుతున్నా ఎగ్గులేకుండా మెల్లిగా నిలబడుతుందది .
నాచూపు గమనించి ఇంకాస్త ఉబ్బిస్తూ “చూడు నీ పిర్రల వొయ్యారం చూసి ఇదీ ఊగుతూ సాగుతూ వెనకాలే వచ్ఛేసింది ” అన్నాడు దాన్ని పట్టుకుని నాముఖం ముందు ఊపుతూ .
మరోమారైతే మెరిసిపోతున్న అతని దొబ్బు మొగ్గని రసం మామిడిలా టెంకలా పీల్చుండేదాన్ని. కాని ప్రస్తుత పరిస్థితి వేరు! క్రింద తన్నుకొస్తున్న ధారను కష్టంగా ఆపి చివ్వున లేచినిల్చున్నాను .
ఇంతసేపు అతని ముందు అంతగా పుస్తక పఠనం చేయించినా తను చూస్తుండగా ఈ పని చేయడానికి మాత్రం చాలా సిగ్గుగా ఉంది నాకు .
దాని సంగతి వఛ్చి చూస్తాగానీ ….నువ్వెళ్లు …ఒంటరిగా చెయ్యాల్సినపని కాబట్టే ‘ఒంటికి ‘ అంటారు దీన్ని ” అన్నా .
“పర్వాలేదు ..నేనూ అందుకే వచ్చాననుకో …కలిసిచేస్తాం కాబట్టి కొంటెపనులనుకుందాం! కలిసి పోస్తే పొయ్యేదేముందీ.. వార్తపక్కవాళ్ళకి పాస్ అయ్యేదేముముదీ ..” అన్నాడు తను కూడా మోకాళ్ళపై కూర్చుంటూ .
ఇక తప్పదని కూర్చుండిపోయాను . తెగించేసాను.
“సరే చూసుకో ..”! అని ఉక్రోషంగా చెప్పేసి నడుంకాస్త ముందుకు ఎత్తి కండరాలు సడలించాను. మొదలైంది…! హాయిగా అనిపించి కళ్ళు మూసుకున్నాను.
పరమాత్ముడెంత కరుణామయుడూ!.. ఒంటికార్యంలోకూడా పిసరంతనొప్పి కలిపి వింతసుఖాన్ని అందిందిచాడు మనుష్యులకీ, అదికూడా రోజూ పలుమార్లు అనుభవించమనీ… మనం గమనించంగానీ దైనందిన జీవితంలో ఎన్నో ఇబ్బందులూ, ఆందులోనే ఉపశమనాలూ, సుఖాలు…
ఆకలికై కష్టాలూ-అన్నం దొరగానే హాయిగొలుపు పులకరింతలు..మూత్రమాపినంతసేపూ ఇబ్బందులూ వదలుతున్నప్పుడు హాయినిటూర్పులూ… అలా… అలా… ఎన్నో..
సరైన దృక్పధముంటే, అర్థంచేసుకుంటే జీవితాన్ని కావలసినంతగా అనుభవించొచ్చేమో…!
ఆలోచనలను భగ్నం చేస్తూ ఎదో శబ్దం వినబడి కళ్ళు తెరిచిచూసాను.
చూస్తూ అలాగే ఉండిపోయాను. !