మామ లేని గ్యాప్ అత్తకి పూకు కందిపోయేల ఫిల్ చేసాను

అత్త వయసు 30. మా మామయ్య పోయి 3 ఏళ్లు అయింది. మా అత్త చాలా అందంగా ఉంటుంది.మా అత్త సళ్లు 38 సైజు లో ఉంటాయి. మా అత్తపిర్రలు కూడా లావుగా గుండ్రంగా ఉంటాయి. మా అత్త కొంచెం అటు ఇటు గా షకీలా మాదిరి ఉంటుంది. నాకు అత్త మీద కోరిక నాకు 22 సంవత్సరం నుండి కలిగింది.నాకలల రాణి మా అత్త. అత్త నేను అత్త మరిదీ మాదిరి కాకుండా ఫ్రెండ్స్ మాదిరి ఉండేవాళ్లము. మా అత్త తో నేనూన్ని విషయాలు ఫ్రాంక్ గా చర్చించేవాడిని. నేను అత్త ఒకే రూం లో పడుకొనే వాడిని. ——పూకులో.కామ్—— మా అత్త స్నానం చేసి నా ముందే బట్టలు మార్చుకొనేది. అత్త అలా బట్టలు మార్చుకుంటుంటే నేను అత్త సళ్ల వంక, తొడల వంక చూచేవాడిని.అత్త చిన్న టవల్కట్టుకొని బ్రా పాంటీలు వేసుకొనేది. అత్త తన సళ్లమీద టవల్ కట్టుకొని కింద నుండి పాంటీ వేసుకొనేది.

తరువాత అత్త టవల్ నడుముకు కట్టుకొని బ్రా తొడుక్కొనేది. కాని అత్త పూకు చూద్దామంటే నాకు కుదరలేదు. నేనూ అత్త పూకును తల్చుకుంటూ మొడ్డ కొట్టుకొనేవాడిని. ఒక రోజు అత్త కట్టుకున్న చీర తొడల దాకాలేచింది. అత్తను చూస్తూ తట్టుకోలేక పోయాను నా మొడ్డను బయటకు తీసి కళ్లు మూసుకొని కసా కసా కొట్టుకుంటున్నాను. ఇంతలో సడన్ గా లైట్స్ వెలిగాయి. నేను కళ్లు తెరిచాను. అత్త నా ముందు నిలబడి ఉంది. ——పూకులో.కామ్——
“సారీ అత్త నువ్వు చూస్తావని అనుకోలేదు”” అన్నాను తల వంచుకొని
“పోనీలేరా ఇందులో తప్పేముంది. నీ వయసు కుర్రాళ్లు చేసే పనే నువ్వు చేస్తున్నావుకాని ఇలా ఎప్పుడన్నా చేసుకొంటే పర్లేదు కన్ రోజూ చేసుకోకూడదు” అంది అత్త.
“సరే అత్త నువ్వు చెప్పినట్టే చేస్తాను” అన్నాను
“అది సరే నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు” అంది అత్త
“ఏమీ లేదు అత్త నిన్ను చూస్తుంటే నాకు ఆగడం లేదు అందుకని” అన్నాను
“నన్ను చూస్తేనా ఏమి చూస్తే” అంది అత్త

“అదే నీ సళ్లు పిర్రలు తొడలు అవి” అన్నాను తెగించి
అత్త నవ్వింది ——పూకులో.కామ్——
“అవునా నన్ను అల్లా చూస్తే నీకు ఎలా ఉంటుంది” అంది అత్త
“చూసావుగా. నా మొడ్డ లేస్తుంది. నిగుడుతుంది. ఇలా కొట్టుకొని కార్చుకొంటే గానీ ఆ నొప్పి తగ్గదు.” అన్నాను.
“అవును నీకు నన్ను చూస్తేమే ఇలా అవుతుందా లేక బయట ఆడ పిల్లలను చూస్తే కూడా ఇలా అవుతుందా” అని అడిగింది.
“లేదు అత్త బయట ఎవరిని చూసినా ఇలా నా మొడ్డ లేవదు. నిన్ను నీ పిర్రలను సళ్లను చూస్తేనే ఇలా అవుతుంది” అన్నాను ధైర్యంగా.
అత్త ఆలోచనలో పడింది ——పూకులో.కామ్——
“ఏo అత్త నేను చేసేది తప్పా.నా అత్తను లవ్ చెయ్యడం తప్పా” అన్నాను
అత్త నన్ను దగ్గరకు తీసుకొనిముద్దు పెట్టుకొని “లేదురా తప్పేం లేదు” అని నా మొహాన్ని తన సళ్ల మధ్య అదుముకుంది. నేను మెత్తటి అత్త సళ్ల మధ్య తలనూటు ఇటు రుద్దుతున్నాను.
ఇదే సమయం అని నేను అత్త వేసుకున్న బ్లౌజ్ బటన్స్ విప్పాను.
అత్త వద్దురా వద్దురా అంది కాని నేను బటన్స్ విప్పడం ఆప లేదు.
నేను అత్త వేసుకున్న రెవిక బటన్స్ విప్పాను. రెవిక రెండు పాయలుగా విడిపోయింది. అత్త లోపల బ్రా వేసుకోలేదు. నేను అత్త సళ్లు మీద ముద్దులుపెట్టాను
“అత్త సళ్లు చూచావుగా నీ కోరిక తీరిందా” అంది అత్త.
నేను అత్త బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టాను ——పూకులో.కామ్——
అత్త ప్రేమగా నన్ను తన సళ్లకు అదుముకుంది
“తప్పు చేస్తున్నామేమో రా మరిదీ ” అంది అత్త.
“ఇందులో తప్పేముంది అత్త. నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను నిన్ను పోషిస్తున్నాను. కేవలం కొరిన తిండి కోరిన బట్టలుకొనిస్తే సరిపోదుకద అత్త. నీకు సుఖం కూడా ఇవ్వాలి కదా. నీ పెళ్లి అయిన కొత్తల్లో మామయ్య నా మాదిరే ఉండేవాడని చెప్పేదానివి కదా. మరి మామయ్య సుఖపెట్టినట్టు నేను కూడా నిన్ను సుఖపెట్టాలి కదా. తప్పు అనుకొంటే ఈ సుఖం కలుగుతుందా చెప్పు. కాదనకు అత్త.” అన్నాను వెధవ లాజిక్ ఉపయోగించి. నా మాటలకు అత్త కరిగిపోయింది. నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది.
అత్త కౌగిట్లో నేనూ కరిగిపోయాను.
ఇప్పుడు నేను ఏమి చేసినా అత్త వద్దు అనే పరిస్తితిలో లేదు
నేను అత్త చీర కుచ్చెళ్లు లాగాను. అత్త పమిట తీసిపక్కన పెట్టాను.
అత్త చీర్ సాంతం ఊడి పోయింది. అత్త కట్టుకున్న లంగా బొందు కనిపించింది.
అత్త లంగా బొందుపట్టుకొని లాగాను. అత్త కట్టుకున్నలంగా ఊడింజ్ది. కిందికి జారింది
అత్త పూకు దిమ్మ దాని మీద పల్చగా ఆతులు కనిపించాయి ——పూకులో.కామ్——
“రాజా నా కన్నా నా బుజ్జీ ఏమి చేస్తున్నావురా ఉమ్మ్మ్మ్మ్ తట్టుకోలేనురా రాజా” అంది అత్త నేను అత్త లంగా పట్టుకొని లాగాను. అత్త రెండు చేతులతో పట్టుకుంది
“తప్పురా కన్నా వద్దురా చెప్పిన మాట వినరా.” అంది అత్త
ఇల కాదని నేను నా మొడ్డను బయటకు లాగాను. అత్త సళ్ల స్పర్శకు నా మొడ్డ బాగా నిగిడింది.
నా మొడ్డ మీద స్కిన్ వెనక్కు నెట్టి నా ఎర్రటి మొడ్డ గుండును అత్త కళ్ల ఎదురుగా నలుపుకుంటున్నాను. ——పూకులో.కామ్——

అత్త నా నిగిడిన మొడ్డ వంక ఆశగా చూస్తూ ఉంది
“నీ మొడ్డ చాలా పెద్దదిరా. మీ మామయ్య దాని కంటే లావుగా పొడుగ్గా డబల్ ఉంది” అంది అత్త
నేను అత్త చెయ్యి తీసుకొని నా మొడ్డ మీద వేసుకున్నాను. అత్త నా మొడ్డను పట్టుకుంది. ముందుకు వెనక్కు ఊపుతూ ఉంది. ఇంక వద్దు అనే పదం మరిచి పోయింది అత్త
” అత్త అత్త ఇందాక నీ పూకు చూడబోతే వద్దు అన్నావు ఇప్పుడు నా మొడ్డ పట్టుకున్నావు” అన్నాను నవ్వుతూ .——పూకులో.కామ్——
“ఇంత లావు ఇంత పొడుగు మొడ్డ కళ్ల ఎదురుగా కనపడుతుంటే ఎవరు ఊరుకుంటారు చెప్పు. అందుకె వద్దు అనే పదాన్ని గాలికి వదిలేసాను” అంది అత్త ముందుకు ఒంగి నా మొడ్డ మీద చుప్ మంటూ ముద్దు పెట్టుకుంటూ.
” అత్త అత్త నేను నీ సళ్లు చీకనా అత్త ” అని అడిగాను.
అత్త మారు మాట్లాడ కుండా తన సన్ను నా నోట్లో కుక్కింది.
నేను అత్త సళ్లను రెండు చేతులతో పిసుకుతూ చీకుతున్నాను.
అత్త నా మొడ్డను చేతిలోకి తీసుకొని నిమురుతూ ఉంది. నా వట్ట కాయలను గీరుతూ ఉంది. అత్త అలా నా మొడ్డ పిసుకుతూ వట్ట కాయలు గీరుతుంటే నాకు సమ్మగా ఉంది.
నేను అత్త పెదాలకు నా పెదాలు ఆనించి ముద్దు పెట్టుకున్నాను. అత్త కూడా తన నాలుక నా నోట్లోకి పోనిచ్చి నా నాలుకతో పెన వేసింది. ఇద్దరం ఒకరి పెదాలు ఒకరు చీక్కుంటూ ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నాము. ——పూకులో.కామ్——
అలాల్ 5 నిమిషాల పాటు ఇద్దరం ముద్దులాడుకున్న తరువాత అత్త కిందికి జారింది. నా మొడ్డను నోట్లో దోపుకుంది. నా మొడ్డ గుండును లౌజుగా చీకుతూ ఉంది.
నా మొడ్డ సాంతం అత్త నోట్లో ఉంది.

నేను కూడా అత్త లంగా లాగేసాను. అత్త తొడల మధ్య ఉన్న అత్త పూకు కనపడింది. అత్త కుత్త మీద పల్చగా ఆతులు ఉన్నాయి. అత్త పూకు ఉబ్బిన పూరీ లా ఉబ్బెత్తుగా ఉంది. నేను ఒంగి అత్త పూకు దిమ్మ మీద చుప్ చుప్ చుప్ మంటూ ముద్దులు పెట్టుకున్నాను.
నేను నా వేలిని అత్త పూకులోకి దోపాను. అత్త పూకులో అంథా జిగట జిగట గా ఉంది. ఆ వేలిని నోట్లో పెట్టుకొని చీకాను. అది చూచి అత్త చిలిపి వెధవా అంటూ నా నెత్తిన ఒక మొట్టు మొట్టింది. నేను అత్త బుగ్గల మీద ముద్దులుపెట్టుకుంటూ ఐ లవ్ యూ అత్త అన్నాను
ఉమ్మ్మ్మ్ ఇస్స్స్ హా రాజా ఐ టూ లవ్ యూ రా అంది అత్త నన్ను గట్టిగా వాటేసుకొని
” అత్త అత్త నీ పూకులో నా మొడ్డ పెట్టి దెంగనా అత్త ” అన్నాను.
“అత్తను దెంగేంత వాడివి అయ్యావురా ఏమో అనుకున్నాను” అంది అత్త నా మొడ్డను సవర దీస్తూ అత్త నా మొడ్డను తన పూకు చీలిక మీద రుద్దుకుంటూ ఉంది
అత్త పూకు రసం నా మొడ్డకు అంటుకుంది. ——పూకులో.కామ్——
“ఏ అత్త నీ పూకులో నా మొడ్డ పెట్టి దెంగనా” అని అడిగాను
“అత్త ను దెంగడానికి పర్మిషన్ ఎందుకురా రాజా ఈ అత్త పూకు నీదే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు దెంగు. అత్తను సుఖ పెట్టు” అంది అత్త నా వంక మురిపెంగా చూస్తూ.
అత్త ఆ మాట మావ తరువాత ఇంక నిలవలేక పోయాను
అత్త అత్త నీ కుత్త దెంగుతున్నానే అత్త అన్నాను అత్త మీద ఎక్కుతూ
“దెంగరా నీ అత్త పూకు దెంగు బాగా దెంగు నీ అత్తను దెంగు దెంగు దెంగు నీ ఇష్తం హాయిగా అత్త కుత్త దెంగు ఉమ్మ్మ్మ్ ఇస్స్స్ హా దోపరానీ మొడ్డ నా పూకు నిండా దోపి దెంగు” అంటూ అత్త నన్ను తన మీదికిలాక్కుంది.
నేను అత్త మీద అటు ఒక కాలు ఇటు ఒక కాలు వేసి కూర్చుని అత్త తొడలౌ విడదీసి అత్త పూకు లోకి నా మొడ్డను నెట్టాను. అత్త కూడా తన చేతిని కిందికి పోనిచ్చి నా మొడ్డను పట్టుకొని తన కుత్తలోకిసర్దుకుంది. నా మొడ్డ అత్త పూకులో కస్సున దిగబడింది.
“హా అత్త ఇస్స్స్ అబ్బా ఏమి దోపావురా నీ మొడ్డ నా గుండెల్లోకి తగిలింది” అంది అత్త తన పిర్రలు పై పైకి ఎత్తుతూ.
నా మొడ్డ అత్త పూకులో సాంతం దిగబడింది
నేను కాసేపు నా మొడ్డను అత్త పూకులో నాన పెట్టాను.
కదలరా రాజా అంది అత్త తన నడుము అటు ఇటు ఆడిస్తూ.
నేను నా మొడ్డను అత్త పూకులోనుండి బయటకు లాగాను
“ఎందుకురా నీ మొడ్డను బయటకు లాగావు” అంది అత్త
“అది కాదు అత్త నీ పూకు మీద నా మొడ్డ పెట్టి కసా కసా రుద్దితే నాకూ మొడ్డ జిల తీరుతుంది. నీకూ కుత్త జిల తీరుతుంది.” అన్నాను
“ఉమ్మ్మ్ చిలిపి వెధవా నీకు ఎన్ని విషయాలు తెలుసురా” అంది అత్త నా వట్ట కాయలను చెటులోకి తీసుకొని నిమురుతూ నేను నా మొడ్డను బాగా నిగడ పెట్టి అత్త పూకు పైన గొల్లి దగ్గర నుండి కింద గుద్ద దాకా రుద్దుతున్నాను.

అత్త ఆనందంతో కేరింతలు కొడుతూ ఉంది. తన నడుము పైకి ఎగరేస్తూ ఉంది
“అత్త ౠనం తీర్చుకుంటున్నావురా రాజా నా బంగారు కొండ నా వరాల మూట ఒరేయి రాజా నీ వట్ట కాయలు నా వజ్రాల మూటరా నా బంగారం” అంటూ నా వట్ట కాయలను చీకుతూ ఉంది నా ముద్దుల అత్త” రాజా నా ముద్దుల కన్నా ఇంక తట్టుకోలేనురా నీ మొడ్డ రుద్దుడుతో నా పూకంతా రొచ్చు రొచ్చు అయిందిరా ఇంక చాలు కానీ నీ మొడ్డను నా పూకులో దోపి దెంగరా బాగా దెంగు నీ ఇష్టం ఈ అత్త పూకు నీదే” అంటూ కలవరిస్తూ ఉంది అత్త.నాకు కూడా కారిపోయేట్టు ఉంది అందుకని నేను కూడా అత్త పూకు మీద నా మొడ్డను పెట్టి రుద్దుతూ అలాగే కస్సున లోపలకు తోసాను. ——పూకులో.కామ్——
అత్త పూకంతా స్లిపరీ గా ఉండటం వల్ల నా మొడ్డ అత్త పూకు లోతుల్లోకి చొచ్చుకొని పోయింది.నేను అత్త మీద పడుకున్నాను. నా కాళ్లను బెడ్ కూటు ఇటు తన్ని పెట్టి నా నడుము పైకి ఎత్తి అత్త పూకును గుభికీ గుభికీ మని గుద్దుతున్నాను
” అత్త అత్త నీ పూకులో వేదిగా ఉందమ్మా” అన్నాను
“అవునురా మీ మామయ్య పోయినప్పటి నుండి నా పూకులో మొడ్డ దూర లేదు కదా. అందుకని బాగా వేదిగా ఉంది. ఇప్పుడు దెంగుతున్నావుగా ఇంక దాని వేది చల్లారుతుందిలే” అంది అత్త మురిపెంగా.నేను అత్త సళ్లు పిసుకుతూ అత్త సళ్ల ముచికలు కొరుకుతూ అత్త బుగ్గలు ముద్దులాడుతూ అత్త కుత్త దెంగుతున్నాను.
నా మొడ్డను అత్త పూకులో లాగి లాగి దంచుతుంటే అత్త పూకు అల్లల్లాడి పోతూ ఉంది.
“ఒరేయి రాజా ఏమి సుఖపెడుతున్నావురా మీ మామయ్య దగ్గరకన్నా ఎక్కువ సుఖ పెడుతున్నావురా. ఈ సుఖాన్ని వదులుకోలేను నన్ను రోజూ దెంగాలి. నా పూకు నాకాలి తెలిసిందా” అంది అత్త నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది
” అత్త అత్త ఈ స్పీద్ చాలా ఇంకా స్పీడ్ గా దెంగనా” అని అడిగాను
“ఉమ్మ్మ్మ్మ్ ఇస్స్స్స్ హా దెంగరా ఇంకా స్పీడ్ గా దెంగు నీ అత్త పూకు పగిలిపోయేట్టు దెంగు నీ ఇష్టం దెంగు దెంగు దెంగు” అంటూ నా మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి నా మొహాన్ని దగ్గరగా లాక్కుని ముద్దులు పెట్టుకుంది అత్త. ——పూకులో.కామ్——
నేను నా మొడ్డను లాగి లాగి గుద్దుతుంటే అత్త కూడా అదే స్పీడ్ ఎదురు దెంగుతూ ఉంది.
ఆడ వాళ్లలో ఇంత కసి ఉంటుంది అనుకోలేదు. అత్త ఎదురు దెంగుడుకు నాకి కారి పోయేట్టు ఉంది. అత్త అత్త నీ పూకులో కార్చనా అత్త . ఏమీ భయం లేదు కదా అన్నాను
ఏమీ భయం లేదురా నేను సేఫ్ పీరియడ్ లో ఉన్నాను నీ ఇష్టం నా పూకు నిండా నీ మొడ్డ రసం కార్చు అంది అత్త.

అత్త ఆ మాట అంటూ ఉండగానే నాకు కారి పోయింది. నేను నా మొడ్డను అత్త పూకులో అణిచిపెట్టి అత్త మీద బోర్లా పడుకున్నాను. అత్త కూడా నా వీపు చుట్టూ తన చేతులు వేసి నా వీపును ప్రేమగా నిమురుతూ ఉంది.
కాసేపటికి నా మొడ్డ చిన్నడి అయింది. దానంతట అదే అత్త పూకులో నుండి బయటకు వచ్చింది.అత్త పైకి లేచి నా మొడ్డను నోట్లో పెట్టుకొని సుభ్రంగా చీకింది.
నేను కూడా అత్త తొడల మధ్య నా మొహం పెట్టి అత్త పూకులో నుండి కారుతున్న రసాలని సుభ్రంగా నాకేసా.ఆ రోజు నుంది అత్త నేను ఒకే బెడ్ మీద పడుకుంటున్నాము
రాథ్రి భోజనాలు కాగానే కాసేపు టీ వీ చూసి బెడ్ ఎక్కుతాము. గంట సేపు దెంగించుకొని ఒకరి కౌగిట్లో ఒకరం సోలి పోయి నిద్ర పోతాము. మరలా తెల్ల వారు జామున 5 గంటలకు మార్నింగ్ ఎరెక్షన్ తో మరొక సారి దెంగుతాను. సెలవు రోజుల్లో అయితే కిచెన్ లో ఒక సారి దెంగుతాను.
ఇలా నా పెళ్లి అయ్యే దాకా అత్త పూకు దెంగుతూనే ఉన్నా

Leave a Reply