యాత్ర 2

Telugu Sex Stories కేథరినాథ్ వేళ్ళాకా మందాకిని నది ఒడ్డున హోటల్ రూమ్ తీసుకున్నాము.. కేథరినాదేశ్వర స్వామి దర్శనం అయింది.. రాత్రి పదికి రూమ్ కి వచ్చి పడుకున్నాము. తేల్లవారి బయలు దేరాతామనగా.. అప్పటికే 15 రోజుల నుండి నిద్ర సరిగా లేకపోవటం తో నిద్ర పట్టేసింది.. మధ్య రాత్రి లో ఎవరో తలుపు కోడితే వేళ్ళి తీసాను.. మందాకిని నది ఉరకలు వేస్తుంది.. తోందరగా బయటకు రండి ప్రమాదం ముంచుకు వస్తూంది అనగానే.. నేను నా నైటీ తీసేసి.. బ్రా వేసుకునే టైమ్ కూడా లేకపోవడం తో జాకేట్ లంగా వేసుకుని చీర చూట్టుకుని నా హ్యండ్ బ్యాగ్ పట్టుకుని బయటకు వచ్చి కిందకు దిగుతుండగా.. నేను ఉన్న బిల్డింగ్ ఒకవైపుకి ఓరిగిపోయింది.. నేను రేండోవైపు ఉండటం వలన బిల్డింగ్ పైకి వేళ్ళాను.. నాకు ఎటు కదలడానికి లేకుండా పోయింది.. గంట సేపటకి నేను ఉన్న బిల్డింగ్ నీటిలో కోట్టుకు పోతు.. మునిగిపోయింది. నేను చనిపోయాను అని మనసులో అనుకుంటండగా నాకు ఒక చేట్టు కోమ్మ తగిలింది అది పట్టుకు వేలాడుతుండగా ఆ చికటి లో చాలా శవాలు బిల్డింగ్లు కోట్టుకు వచ్చేవి.. అవి చూసి నాకు భయం వేసింది. అతి కష్టం మీద చేట్టు ఎక్కగలిగాను.. వర్షం హోరున పడుతా ఉంది.. తేల్లవారింది.. అనేక శవాలు ఆ నీటి ప్రవాహంలో కోట్టుకు పోతున్నాయి.. కోంచేం వర్షం తగ్గుముఖం పట్టాకా అతి కష్టం మీద చేట్టు దిగాను.. నేను చేట్టు దిగే సమయం లో నా హ్యండ్ బ్యాగ్ జారి నీటి లో పడి కోట్టుకు పోయింది.. నేను కిందకి దిగే సమయం లో నా జాకేట్ కి పైన రేండు హూక్కులు తేగిపోయాయి.. అసలే బిగుతైనా జాకేట్..*అందులో లోపట బ్రా కూడా లేకపోవటం తో నా సన్నులు సగం బయటకు వచ్చేవి.. ముందు ప్రాణాలతో బయట పడితే అపుడు బట్టలగురించి ఆలోచించవచ్చు అని.. అక్కడ ఉన్న మోక్కసని దాటుకుంటు.. మోక్కాళ లోతు బురదలో తడిచిన నా చీర లంగ ఎత్తి చాలా దూరం నడిచాను.. ఎవరు కనపడలేదు. పిలిచాను ఎవరు పలకలేదు.. అలా కోంత దూరం వేళ్ళాక ఒకడు జీన్ ప్యాంట్, షర్ట్ వేసుకున్నాడు.. ఒక బండ రాయి మీద కూర్చుని రోట్టే తినుచున్నాడు.. నాకు ఆకలి అయ్యి రోట్టే అడిగాను.. నీవు తేలుగు అమ్మయివా? అని అడిగాడు. అవును అన్నాను.. ఆకలిగా ఉంది రోట్టే కావాలి అని అడిగా.. నా కోరిక తీర్చి నన్ను సంతృప్తి పరుచు అపుడు రోట్టే పేడతాను అన్నాడు.. వీడు మనీషా? పశువా? అని తిట్టుకుంటు కోంత దూరం వేళ్ళాను.. పాములు అవి తిరుగుతా ఉన్నాయి.. నాకు భయం వేసి వేనుకకు వచ్చేసాను.. అతను ముఖం కనపడకుండా దాచుకున్నాడు.. తను మాత్రం నన్ను పట్టించుకోకుండా తింటున్నాడు.. నాకు చాలా ఆకలిగా ఉంది ప్లీజ్ రోట్టే పేట్టండి అని బ్రతిమలాడాను.. అతని లో చలనం లేదు.. లాభం లేదని నాకు రోట్టే పేడితే నేను నీ కోరిక తీరుస్తాను అని బ్రతిమలాడాను.. అయిన చలనం లేదు.. నీ కోరిక తీరిస్తే రోట్టే పేడతావా అని అడిగాను.. ఉ.. అని సమాధానం వచ్చింది.. మనసు మార్చుకుంటాడేమో అని నా చీర జాకేట్ లంగా తీసేసి నగ్నంగా అతని ముందు నిలబడ్డాను.. అతను పైకి లేచి నన్ను అక్కడ బురదలో పడుకో పేట్టాడు.. ఒక పక్క హోరున వర్షం పడుతుంది.. నా శరీరం కు అంటుకున్న బురద ఆ వర్షం నీటికి నా నుండి దూరం అయింది.. వర్షపు నీరు మా మీద పడుతుండటం తో నిగనిగలాడే నా నగ్న దేహం అతనిలో చలనం రేపింది.. మీకు నచ్చినట్లు అనుభవించి నన్ను ఒక సురక్షిత ప్రాంతానికి తీసుకు వేళండి అని ప్రాధేయపడ్డను. అతను.. నా పూ.. దగ్గర ఉన్న వేంట్రుకలని చూసి ఎన్ని రోజులు అయింది గీసుకుని అని అడిగాడు.. 15 రోజులు అని చేప్పా.. అతను ఎదో ఆకు పసర నా పూ దగ్గర రాసేసరికి.. అక్కడ ఉన్న వేంట్రుకలు అన్ని కింద పడి చాలా నున్నగా తయారైంది. అసలే కోవ్వు పట్టి ఉన్న నా పూ.. కి 15 రోజుల నుండి మోగుడి దేంగుడు కూడా లేకపోవటం తో అతని స్పర్శ కి నాలోని కామ నాడులు పురివిప్పాయి.. అతను నన్ను పూర్తి గా ఆక్రమించుకుని ఆ బురద మట్టి మీద నన్ను పడుకో పేట్టి తన 9 అంగుళాల బారు మడ్డతో నా శరీరం లోని ప్రతి అణువుని రాస్తూంటే.. నాకు ఎదో తేలియని మైకం కమ్మి.. ఈ లోకం మరచి అతనికి పూర్తి గా సహకరించాను. అంతే మొదటి సారిగా ఒక పరాయి మగవాడితో నాకు ఆ వర్షము లో శోభనం జరిగింది.. నా మోగుడి కంటే పేద్ద మడ్డ కావటం వలన నాకు భలే సుఖం లభించింది.. అతను నాలో ని ప్రతి అణువు తృప్తి గా అనుభవించాకా.. నాకు రోట్టే పేట్టాడు.. నేను ఆకలి తీర్చుకుని అతనితో నన్ను ఒక సురక్షిత ప్రాంతానికి తీసుకు వేళ్ళమని అడిగాను.. నాతో రా అని అతని తో తీసుకు వేళ్ళాడు.. చాలా దూరం వేళ్ళడం వలన ఆకలి అని అడిగాను.. అప్పటికే చికట్లు ముసురుతున్నాయి.. నేను ఆకలి అని అడగటం వలన అతను మరల నన్ను దేంగాడు.. అతను దేంగిన ప్రతిసారి.. నా పూకు పేదాల మీద చూట్టురా.. సూది తో గూచ్చేవాడు.. దేంగిన ప్రతిసారి ఎందుకు నా పూకుని సూదులతో గుచ్చుతున్నావు అని అడిగాను.. అతను కటువుగా నిన్ను సరక్షిత ప్రాంతానికి తీసుకు వేళ్ళాలా? లేక నీ ప్రశ్నకు సమాధానం కావాలా? అని అడిగాడు..