యాత్ర 9

Telugu Sex Stories ర : నీవు ఫోన్ లు చేసిన కస్టమర్ల నంబర్లు.. ఉన్నాయా..
ల : ఇదిగో బావా.. ఫోను నువే చూసుకో.. అని ఫోన్ ఇచ్చింది..
Telugu Sex Stories ర : స్వైప్ చేస్తూంటే.. కేమేరా ఆన్ అవుతుంది.. ఒక నిమియం తరువాత వ్రాంగ్.. పాస్వార్డ్.. అంటుంది.. రేండు మూడు సార్లు ట్రై చేసి.. లక్ష్మి ఓపేన్ అవడం లేదు.. పాస్వార్డ్ ఎమిటి?
ల : ఫోన్ తీసుకుని.. తను వేసుకున్న నైటీ తీసేసి.. నగ్నం గా.. ఆ ఫోన్ కేమేరా కు స్టీల్స్ ఇచ్చింది.. అపుడు ఓపేన్ అయింది..
ర : నేను ఆశ్చర్య పోయాను.. టేక్నలాజి ని ఇలాకూడా ఉపయోగించుకో వచ్చా అని పించింది. లక్ష్మీ ని అడిగాను.. ప్రతిసారి ఇలాగే ఓపేన్ చేయాలా? నాకు మాత్రం ఒకటి అర్ధమైంది.. వాడు చాలా తేలివైన వాడు.. అని..
ల : అవును బావా.. నేను కస్టమర్ ని కన్మం చేసుకోడానికి.. వాడు పంపిన కోడ్ కి ఫోన్ చేయాలంటే.. నేను ఎక్కడ ఉన్న బట్టలు మోత్తం వీప్పి ఫోటోలు తీస్తే నే ఫోన్ లాక్ ఓపేన్ అవుతాది.. అలా లాక్ తీసి కస్టమర్ కి ఫోన్ చేసి పలనా ప్లేస్ లో ఉన్నాను అని చేపుతాను.. వాడు వచ్చి నన్ను తీసుకు వేళతాడు.
ర : విచిత్రంగా ఫోన్ నంబర్లు కాకుండా కోడ్స్ ఉన్నాయి.. అంటే.. లక్ష్మీ నీకు ఎమైనా అర్ధమైందా..
ల : లేదు బావా.. ఎమైంది చేప్పు..
ర : 3G వ్యభిచారం..
ల : అదేమిటి బావా కోత్తగా 3G వ్యభిచారం..
ర : 3G అంటే.. మూడవ తరం అని..
ల : బుర్ర గోక్కుంటు.. నాకు ఎమి అర్ధం కావట్లేదు బావా.. కాస్త వివరంగా చేప్పు..
ర : ఈ మూడవ తరం వ్యభిచారం లో.. టేక్నాలజి ని బాగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు.. ఫోన్ నంబర్ కి బదులు గా కోడ్ లాంగ్ వేజ్ ఉపయేగిస్తూన్నాడు..
ల : అదేలా బావా..
ర : ఒక సారీ.. ఈ కోడ్స్ అన్నీ పరిశిలన గా చూడు..
ల : 011A10H0748, 014A10H1345, 010A06H0142, 015T04M1174, ఇలా మోత్తం 16 కోడ్స్ ఉన్నాయి..
ర : అంటే ఇప్పటి వరకు నిన్ను.. 16 మంది దగ్గరకు పంపి నీ పూకు లోకి 16 మడ్డలు దూర్చేలా చేశాడు..
ల : అమ్మే.. బావా.. అంత మందితో చేశానా?
ర : అవును. ఇపుడు మనం కనుక్కో వలసింది ఈ కోడ్స్ అర్ధం ఎమిటి? వాళ్ళు ఎవరు? అవును బావా నేను పేద్దగా పట్టించుకోలేదు.. ఇవి ఎదో నంబర్లు అనుకుంటున్నాను..
ర : నిన్ను దేంగిన వాళ్ళ లో ఎవరి గురించి అయిన నీకు తేలుసా?
ల : లేదు బావా.. కనుక్కో లేదు.. ఎవరి డిటైల్స్ అయిన అడిగావాను కో.. నీ కూతురు పేళ్ళి కాకుండానే.. నీకు లా తయరవుతాది అన్నడు.. అందుకే భయం వేసి దాని జివీతం నాశనం కాకుడదు అని.. ఎలాగు నా జీవితం నాశనం అయిందని కళ్ళంట నీళ్ళు పేట్టుకుంది..
ర : ఉరుకోవే.. ఇపుడు నీ జీవితం ఎమి నాశనం అయిందని.. నేను నిన్ను బాగా చూసుకుంటున్నాను గా.. పోని ఇంత తేలిసిన నిన్ను ఎమైనా అన్నాన..
ల : లేదు.. బావా.. లవ్ యూ.. అంటు.. కౌగలించుకుని.. ముద్దులు పేట్టింది..
10 నిమిషాల తరువాత
ల : నేను ఎమిచేయాలి బావా..
ర : ముందుగా నీవు ఎవరికి ఎమి చేప్పకుడదు..
ల : అలాగే బావా.. చేప్పను..
ర : ఎప్పటి లాగే.. నీ డ్యూటీ నీవు చేసుకో..
ల : ఎమి డ్యూటీ బావా..
ర : దేంగుడు డ్యూటీ..
ల : నేను వేళ్ళను బావా..
ర : నీవు వేళ్ళక పోతేనే.. ఇంకా పేద్ద ప్రోబ్లం వస్తాది..
ల : సరే బావా.. నీ ఇష్టమే నా ఇష్టం.. వంట చేయాలి.. చాలా టైమ్ అయింది..
ర : సరే.. నాకు డ్యూటి లో చిన్న పని ఉంది.. అలా పనిలో పని గా.. మూడు నేలలు సేలవు పేట్టి వస్తాను..
ల : మూడు నేలలు సేలవు ఎందుకు బావా?
ర : మన కోడుకు తో నిన్ను నడి రోడ్డు మీద ఆరు నేలల లో దేంగిస్తాను అని నాతో శపధం చేశాడు. నేను కూడా నా భార్య ని రక్షించుకుంటాను అని శపధం చేశానని చేప్పాకదే.. మూడు నేలలు అయిపోయాయి.. ఇంకా మూడు నేలలు మాత్రమే ఉంది.. నిన్ను.. ఆ ఉచ్చు నుండి తప్పించటానికి..
ల : మరచిపోయను బావా.. సరే వేళ్ళి త్వరగా వచ్చేయి.. బావా..