ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 20

Telugu Sex Stories రాజా దంపతులు రాజ్యానికి చేరుకొని తొడబుట్టిన వారితో ఎలా రమించాలి అనుకుంటూ రాత్రి ని గడిపారు.【కామపాలుడు సోదరి కామేశ్వరి,కామరాజు సోదరి కామిని .తన సామంత రాజుయిన కామపాలుడుకి తన కూతుర్ని(కామిని) ,కామపాలుని సోదరిని కామేశ్వరి(మహారాణి) కామరాజు(మహారాజు) కి ఇచ్చి వివాహం జరిపించాడు కామరాజు తండ్రి కామేశ్వరుడు(మహారాజు తండ్రి).ఉదయాన్నే మహారాజు తన సోదరిని కుటుంబసమేతంగా ఆహ్వానించమని రాయబారి కి వర్తమానము పంపలి అని చెప్తుండగా,తన సోదరి(కామిని) కామపాలుడు తో సహా రాజభవనంలోకి ప్రవేశించింది.తన చెల్లెలు బావ క్షేమ సమాచారాలు అడిగి లోపలకు తీసుకొని వెళ్ళాడు.మహారాజు వారికి మొత్తం జరిగింది వివరించాడు.అంత విని కామపాలుడు మంచి ప్రయత్నమే మీరు ఎలా చెప్తే అలానే మహారాజ అన్నాడు.మహారాజు తన చెల్లి కామిని నీ తీసుకొని,మహారాణి తన అన్న కామపాలుడు ని తీసుకొని వేరువేరు గదులలోకి వెళ్లారు.మహారాజు కామిని నీ పాన్పు మీదకి తోసి తన చెల్లి యవ్వన పొంగులను సుతిమెత్తగా నొక్కుతూ అధరాలను చుంబిస్తూ సోదరిని రతికి తయారు చేస్తున్నాడు.కామిని అన్న కామరాజు కామాదండాన్ని సవరదీస్తుంది.మహారాజు సోదరి కామ కీలను స్పృశించాడు ,కామిని సుఖం తో ఎగిరిపడుతుంది.మహారాజు సోదరిని ఆక్రమించి కామగుహలోకి తన కామ దండాన్ని ప్రవేశపెట్టి రతి జరిపి చిక్కని రసాన్ని సోదరి మదనమందిరం లోకి విడిచాడు.కామేశ్వరి తన సోదరునితో వెళ్లి సోదరుని తన మీదకి లాక్కొని కసితీరా అనుభవించి కామసుఖలను అనుభావించారు.అలా నవమాసాలు గడవగా మహారాజు కి చెల్లితో సంభోగం వలన చంద్రకాముడు(యక్షుడు),మహారాణి కామపాలుడు కు చంద్రమతి(యక్షిణి) జన్మించారు.అలా కాలప్రవహంలో చంద్రకాముడు,చంద్రమతి లు యౌవననికి అడుగుపెట్టారు.అప్పుడు అదృశ్యమైన ముని మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి సమయం అసన్నమైనదని చంద్రకాముడు మహారాణి తో ,చంద్రమతి మహారాజుతో సంభోగం జరగాలని చెప్పాడు.మహారాజు చంద్రమతి,మహారాణి చంద్రకాముడు, ఒకే గదిలో విచ్చలవిడిగా కామనందాన్ని అనుభవించారు.తరువాత చంద్రకాముడు చంద్రమతినీ ఆక్రమించి తన మదనదండాన్ని సోదరి అయిన చంద్రమతి మాదనమందిరంలో ప్రవేశపెట్టి రతిని జరిపి సోదరి పువ్వులో తన కామ జలాలని నింపాడు. అలా ప్రతిదినము స్వర్గసుఖలను అనుభవించి,తమకి కలిగిన సంతనంను రాజదంపతులకి ఇచ్చి యాక్షయక్షిణిలు అదృశ్యం అయ్యారు.మహారాజు మహారాణి రతి సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ అప్పుడప్పుడు సోదరి సోదరులతో కామనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఆనందంగా గడిపారు.రాజుకు సంతానం కలగడం వలన రాజ్యానికి అన్ని కష్టాలు తీరి,రాజ్యంలో ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో గడిపారు. రాజ్యకీర్తి దశదిశలా వ్యాపించింది అంటూ ముగించింది పిన్ని.