వసంతుడు

Telugu Sex Stories వర్సాకాలం… అనంతపురం జిల్లాలొని ఒక పల్లెటూరు. మామూలుగా వర్సాలు పడవు కాని, అ సంవత్సరం మాత్రం వానలు ఓ మొస్తారుగా పడ్డాయి.
ఎప్పుడు ఎడరిలాగ వెడిగా ఉండె ఊరు ఇప్పుడు చల్లగా ఉంది.
“ఎంటి లచ్చుమత్తా ఈసారి వానలు బాగానె పడ్దాయె ” ఊరిలొకి వస్తానె ఆమెను పలకరించాడు వసంత్.
“ఆ పన్నాయ్ రెండు మూడు పదున్లు అయినాయ్. మీ అమ్మకి యెట్లుందిరా” అని అడిగింది
వసంత్ : “బాగానె ఉంది రెపే డిస్చార్జి చెస్తారంట, తమ్ముడికి మాత్రం అలాగె ఉంది”
లచ్చుమమ్మ: “మడి మీనాయన రాలేదా మీయమ్మని చూసేకి”
వసంత్ : ” రాలేదత్తా! అసలు పత్తాలేడు మనిసి యాటికి పొయినాడొ ”

లచ్చుమమ్మ: ” యాటికి పొయిడ్లా, ఆ రామదాసు సారా బట్టీకాడొ, లేకపొతె అ రంకు లంజ కొంపలొనొ పడింటాదు ఎప్పుడు. నువ్వు ఊరిడిసినకాడ్నించి మీ మిద్దెమిందే కాపురం, రాత్రి అందరు నిద్ర పొయినాక వచేది, పొద్దున్నేఎవ్వరు లెయకనె దెంకొని యెల్లిపొయెది.ఒక రోజు రవనమ్మ బయటికని ముందుగానే లెస్తే మిద్దే దిగుతు కనపడ్డారంట అంతె అప్పట్నుంచి అది రావడం మానేసింది ఆ తరువాత దానింటికే మీ నాయన పొయ్యొస్తా ఉన్నాడు, ఈ మద్య మీ ఇంటికే రావడం మానేసాడు.” అంటూ ఒకరకంగా చెప్పింది.
వసంత్ :” అయినా అదేమ్ అంత అందగత్తెం కాదు కదత్తా, పైగా కర్రిది అయినా ఎందుకు దానెనకల పడ్డం ”
లచ్చుమమ్మ:”అది బాగ చీకుతదంటరా ” అంది గొంతు తగ్గించి.
వసంత్ : “ఎంటత్తా అది బాగ చీకేది” అన్నాను నవ్వుతూ
లచ్చుమమ్మ:” ప్చ్.. అదే రా ఆ లంజ మడ్డ బలేగా చీకుతాదంట మీ మామ చెప్పినాడ్లె , ఒకసారి మీ మామ మీ నాయన్ను ఇదే మాట అడిగితే చెప్పినాడంట” అంది
నాకు అత్తకు ఎలాంటి సీక్రేట్స్ ఉండవు ,పైగా పల్లెల్లొ బూతులు విచ్చల విడిగా మట్లాడుతారు
చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా “నీయమ్మని దెంగా”,” లంజకొడకా”, అని వాల్ల అమ్మల ముందే తిడతారు.
ఆడవాళ్ళను ఆడవాళ్ళయితే మరి ఘోరంగ “నీ పూకు నీ అప్పుడు దెంగా “,”నీ పూకు నీ అప్పుడు నాక ” అని తిడుతుంటారు
వసంత్ : ” ఓహొ అలాగా ” అన్నాను
లచ్చుమమ్మ: ” అయినా ఆ లంజకు వెరెపనేముండదురా దిగువ పల్లిలొ ఉన్న మగళ్ళందరితొ చిన్న పెద్ద తేడా లెకుండా ఎవడు దొరికితే వాడితొ పడుకొనేది ఇప్పుడు మీ నాన్నన్నతొ సెటిల్ అయిపొంది, అయ్యొ ఉండు బువ్వ పొయ్యి మీదుంది ఇప్పుడె వస్తాను ” అంటూ ఇంట్లొకి వెల్లిపొయింది.

అత్త అలా వెల్లిపొవడంతో నా అలొచనలు అయిదేల్ల వెనక్కి వెల్లిపోయాయి.